Články o umění

 

ASIE     Čína     Indie     Irán     Japonsko     Kambodža     Korea     Nepál

 

Srí Lanka     Vietnam 

 

      buddhismus     džinismus     hinduismus     islám     

 

      Indologický seminář AK

 

AMERIKA     Guatemala     Peru     USA

 

EVROPA     Česko     Nizozemí     Řecko     Velká Británie

 

RECENZE VÝSTAV     asijské umění v ČR     fotografie a film

 

OSTATNÍ     archeologie     design     hudba     muzejnictví     projekty     

 

 Licence Creative Commons  Text a foto, jehož autorem je Aleš Krejčí / World Trend, podléhá licenci Creative Commons.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

ASIE

 

ČÍNA

 

Ikonografie mahajánového panteonu

Nevyznáte se v tom, koho buddhistické malby a sochy zobrazují? Připravili jsme unikátní pomůcku pro zájemce o buddhistické umění: klíč k rozpoznávání vyobrazených postav mahajánového nebe.

…  Naše vnímání a rozpoznání mahajánových bytostí v malířském či sochařském díle i pochopení smyslu sdělení celého uměleckého díla je navíc znesnadněno častým násobením počtu rukou, tváří a hlav. To vyjadřuje, stejně jako v hinduistickém umění  … celý článek

↑↑

Říše vzdálených horizontů

Recenze výstavy Říše středu v Náprstkově muzeu v Praze, která představila kolekci exponátů čínské kultury pokrývající tisíc let od doby Šesti dynastií do vlády dynastie Ming. Všechny vystavené artefakty pocházejí z vlastních sbírek a většina z nich nebyla nikdy dříve vystavena.

… Velké keramické figury koní a velbloudů jsou sice standardním inventářem kdejaké zahraniční sbírky období dynastie Tchangů (618-907), ale divák je vždycky rád obdivuje. Zcela jinou atmosféru mají vitríny s buddhistickými plastikami, zobrazujími především bódhisattvu slitování Avalokitéšvaru, v Číně známého pod jménem Kuan-jin   … celý článek

↑↑

Staří Číňané na Hradě

Recenze výstavy 5000 let čínského umění a uměleckého řemesla Poklady staré Číny ze zápůjček tří významných čínských muzeí, která probíhá v Císařské konírně Pražského hradu.

… Pro první akci v Česku vybírali kurátoři ze sbírek muzeí v bývalých hlavních či sídelních městech říše, konkrétně z Historického muzea provincie Šen-si v Si-anu, Muzea města Nankingu a Muzea letního císařského paláce v Čcheng-te.  … celý článek

↑↑

Čína: dvě nová muzea a dva staré exponáty

Článek o trvalých expozicích čínského umění v Šanghajském muzeu a Muzeu Tří soutěsek v Čchung-Čchingu. Popisuje nové muzejní budovy, uspořádání sbírek a výjimečné exponáty (starověké bronzy a reliéfy).

… Dokonalé provedení nádob je o to obdivuhodnější, že byly odlévány do hliněných forem, protože nejstarší použití metody ztraceného vosku v Číně je doloženo až v 6. století př.n.l. Početné soubory bronzových nádob v hrobových výbavách vypovídají o bohatství a sociálním statusu pohřbených hodnostářů říše.   … celý článek

↑↑

Stúpy a pagody

Přehledový článek o historickém vývoji buddhistických stúp a pagod. Podává ucelený pohled na typologii stúp jižní a jihovýchodní Asie a čínských pagod.

… S těmito dvěma názvy se ve výtvarném umění setkáváme výhradně ve spojení s buddhismem. Oba tyto architektonické prvky jsou také výrazně geograficky omezeny na jižní Asii a Dálný Východ, pokud ovšem nepočítáme některé stavby v Evropě a Americe, které souvisejí s rostoucí oblibou buddhismu na Západě v posledních desetiletích.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

INDIE

 

Hinduistické umění indického středověku

Anotace šesti přednášek online kurzu, který byl s bohatým obrazovým doprovodem připraven a realizován pro Virtuální univerzitu třetího věku PEF ČZU Praha.

…  Rozmach severního (nágarského) stylu sakrálního umění v 10. až 12. století dal vzniknout několika regionálním variantám. Současníky Čandélů byla v Radžastánu a Gudžarátu na západě dynastie Sólankí. Jejich výtvory ve stylu Maru-Gurdžara (Modhera, Siddhpur, Patan) mají srovnatelnou kvalitu.  … celá anotace

↑↑

Buddhistické umění Indie

Anotace šesti přednášek online kurzu, který byl s bohatým obrazovým doprovodem připraven a realizován pro Virtuální univerzitu třetího věku PEF ČZU Praha.

…  Toto zásadní období změnilo podstatně i buddhistické umění – Buddha začal být poprvé zobrazován jako lidská postava. Současně se mění i buddhistická doktrína … Po další tři staletí budeme sledovat úsilí sochařů o co nejdokonalejší postižení Buddhova těla, obličeje a symbolických gest.   … celá anotace

↑↑

Architektura hinduistických chrámů: dva nebo tři slohy?

Polemika s častou verzí o třech slozích v architektuře hinduistických chrámů. Dokládá, že dělení na slohy nágarský a drávidský stačí, sloh vésarský je jejich regionálním a dobovým mixem.

…  gadagský i hójšalský styl vyznačuje pyramidálními, tj. drávidskými jehlancovými tvary věží, avšak s méně výraznými patry a zato početnějšími vrstvami méně zdobných říms. Tento typ zastřešení, nejen chrámových věží, nýbrž i chrámových síní (mandapa) se nazývá kadamba podle dynastie Kadambů v Karnatáce (vládli 345-525)     celý článek

↑↑

Stúpy: od indické hromady rýže k vatadage na Srí Lance

Podrobná studie o historickém vývoji stúp, jejich rozšíření v Asii a tvarové typologii. Text se pak zaměřuje na dva vývojové typy stúp na Srí Lance, jednak dagoby obrovských rozměrů, jednak tzv. vatadage. Je podrobně popsána nejzachovalejší vatadage v lokalitě Medirigiriya.

…  I mladší vatadage byly v průběhu historie několikrát upravovány a zvelebovány. Byly přidávány další 1-2 koncentrické kruhy sloupů nesoucí na dřevěném krovu zastřešení. Tímto způsobem se podstatně zvětšil posvátný prostor kolem centrální stúpy, balustráda se vysunula na obvod největšího kruhu sloupů (Medirigiriya) anebo až na obvod nezastřešené části kruhové terasy (Thuparama)   …  celý článek

↑↑

Studna jako umělecké dílo? V Indii ano.

V severní Indii je často i podzemní část historické studny architektonicko-sochařským dílem, chrámem vody. Studny se stavěly jako schodovité – k vodě se tedy sestupovalo pod zem. Od roku 2014 je studna Rání-ki-vav v Patanu zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

…  V chladných loubích nižších pater si desítky lidí vyměňovaly poslední novinky. V některých velkých baoli byla kromě hlavní studny k dispozici další studna pro rituální koupel věřících. U sloupů posedávali a klimbali starci a stařeny. Mezi všemi procházely dívky v pestrobarevných sárí a vynášely na hlavách nádoby plné vody  … celý článek

↑↑

Indo-perské umění

Přehledový článek o indo-islámském umění, které vyvrcholilo v 16.-17. století v tzv. mughalském stylu. Na historickém pozadí je výklad zaměřen na architekturu a urbanismus, knižní malbu, zahradní umění a styky tehdejší Persie a Indie se Západem.

… V 16. a 17. století došlo v Persii a Indii ke šťastné souhře dějinných okolností. K moci se dostaly nové silné dynastie a vládly prakticky paralelně. Dlouhá období vlády jednotlivých panovníků umožnila nejen hospodářský a politický vzestup obou říší, ale také nebývalé vzedmutí kultury a umění.  … celý článek

↑↑

Uríský styl v kontextu hinduistické chrámové architektury

Podrobný článek o středověké indické architektuře. Popisuje historický vývoj hinduistického chrámu, jeho typologii a různé stavební styly severní Indie. Druhá část textu se zaměřuje na chrámový styl Kalinga (uríský styl).

… Rozšíření původního půdorysu do délky a šířky vyvolalo potřebu zdůraznit při vzdáleném pohledu na celou stavbu umístění vnitřního svatostánku. Nad touto čtvercovou vnitřní svatyní proto byla vztyčena nástavba, zprvu nevysoká, později rostoucí jako věž a kolem roku 1000 už dosahující výšky desítek metrů.  … celý článek 

↑↑

Staří Indové a kámen

Článek o třech vzácných památkách indického středověku – největší monolitické stavbě na světě (Kailasanáthův chrám v Ellóře), největší monolitické soše (Gomatéšvara ve Šravanabelgole) a úžasnému výkonu dávných stavitelů v jihoindickém Tančavúru. Doplněno o krátké video!

…  Všechny tyto výtvory přežily staletí. Byly vytvořeny bez hydrauliky, senzorů, počítačů, trhavin, kompresorů a sbíječek. K oslavě milovaných bohů je stvořily dovedné ruce a nadané mozky indických umělců a řemeslníků, takových, jaké můžete dodnes spatřit v této podivuhodné zemi.  … celý článek

↑↑

Stúpy a pagody

Přehledový článek o historickém vývoji buddhistických stúp a pagod. Podává ucelený pohled na typologii stúp jižní a jihovýchodní Asie a čínských pagod.

… S těmito dvěma názvy se ve výtvarném umění setkáváme výhradně ve spojení s buddhismem. Oba tyto architektonické prvky jsou také výrazně geograficky omezeny na jižní Asii a Dálný Východ, pokud ovšem nepočítáme některé stavby v Evropě a Americe, které souvisejí s rostoucí oblibou buddhismu na Západě v posledních desetiletích.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

IRÁN

 

Indo-perské umění

Přehledový článek o indo-islámském umění, které vyvrcholilo v 16.-17. století v tzv. mughalském stylu. Na historickém pozadí je výklad zaměřen na architekturu a urbanismus, knižní malbu, zahradní umění a styky tehdejší Persie a Indie se Západem.

… V 16. a 17. století došlo v Persii a Indii ke šťastné souhře dějinných okolností. K moci se dostaly nové silné dynastie a vládly prakticky paralelně. Dlouhá období vlády jednotlivých panovníků umožnila nejen hospodářský a politický vzestup obou říší, ale také nebývalé vzedmutí kultury a umění.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

JAPONSKO

 

Ikonografie mahajánového panteonu

Nevyznáte se v tom, koho buddhistické malby a sochy zobrazují? Připravili jsme unikátní pomůcku pro zájemce o buddhistické umění: klíč k rozpoznávání vyobrazených postav mahajánového nebe.

…  Naše vnímání a rozpoznání mahajánových bytostí v malířském či sochařském díle i pochopení smyslu sdělení celého uměleckého díla je navíc znesnadněno častým násobením počtu rukou, tváří a hlav. To vyjadřuje, stejně jako v hinduistickém umění  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

KAMBODŽA

 

Khmerské památky severní Kambodže

Text se věnuje jednak staršímu před-angkorskému období (říši Čenla), jednak méně známým a donedávna špatně přístupným archeologickým lokalitám z raného a vrcholného angkorského období v severozápadní Kambodži.

…  Obrovské hromady pískovcových bloků, pobořené portály, zaplavená nádvoří, rozlomené reliéfní vlysy, polorozbořené chodby a stěny monumentálních rozměrů, to vše prorůstající tropickým lesem – Beng Mealea je asi reálným příkladem stavu, v jakém nalezli první Evropané chrámy Angkoru v polovině 19. století.  … celý článek

↑↑

Záchrana památek v tropických lesích

Pojednání o problémech ohrožení architektonických památek v tropech působením přírodních fyzikálních faktorů, zejména hmotností velkých stromů.

… Povrch kamenů postupně mechanicky a chemicky nahlodávají drobní nepřátelé: voda, houby, mechy, hmyz, ptáci, drobní savci i jejich exkrementy. Celou strukturu kamenné stavby však může rozrušit jen „velká“ fyzika: síla kořenů velkých stromů, prorůstajících stavbou, a síla gravitace, znásobená hmotností stromů při jejich pádu.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

KOREA

 

Ikonografie mahajánového panteonu

Nevyznáte se v tom, koho buddhistické malby a sochy zobrazují? Připravili jsme unikátní pomůcku pro zájemce o buddhistické umění: klíč k rozpoznávání vyobrazených postav mahajánového nebe.

…  Naše vnímání a rozpoznání mahajánových bytostí v malířském či sochařském díle i pochopení smyslu sdělení celého uměleckého díla je navíc znesnadněno častým násobením počtu rukou, tváří a hlav. To vyjadřuje, stejně jako v hinduistickém umění  … celý článek 

↑↑

Stúpy a pagody

Přehledový článek o historickém vývoji buddhistických stúp a pagod. Podává ucelený pohled na typologii stúp jižní a jihovýchodní Asie a čínských pagod.

… S těmito dvěma názvy se ve výtvarném umění setkáváme výhradně ve spojení s buddhismem. Oba tyto architektonické prvky jsou také výrazně geograficky omezeny na jižní Asii a Dálný Východ, pokud ovšem nepočítáme některé stavby v Evropě a Americe, které souvisejí s rostoucí oblibou buddhismu na Západě v posledních desetiletích.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

NEPÁL

 

Káthmándú a okolí

Cestopisný článek o možnosti poznat nejzajímavější památky hlavního města Nepálu a okolí za 2-3 dny, než se zaklimatizujeme před výstupem do hor. 

…  Jako u každého důležitého chrámu se tu prodávají předměty k oběti (květy, ovoce, kadidlo, olej) a suvenýry: dřevěné a mosazné masky, batiky, amulety, modlicí mlýnky, závěsné posvátné obrazy malované temperami na plátně (thanky), figurky božstev z bronzu a z leštěné mosazi   … celý článek

 
Ikonografie mahajánového panteonu

Nevyznáte se v tom, koho buddhistické malby a sochy zobrazují? Připravili jsme unikátní pomůcku pro zájemce o buddhistické umění: klíč k rozpoznávání vyobrazených postav mahajánového nebe.

…  Naše vnímání a rozpoznání mahajánových bytostí v malířském či sochařském díle i pochopení smyslu sdělení celého uměleckého díla je navíc znesnadněno častým násobením počtu rukou, tváří a hlav. To vyjadřuje, stejně jako v hinduistickém umění  … celý článek 

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

SRÍ LANKA

 

Stúpy: od indické hromady rýže k vatadage na Srí Lance

Podrobná studie o historickém vývoji stúp, jejich rozšíření v Asii a tvarové typologii. Text se pak zaměřuje na dva vývojové typy stúp na Srí Lance, jednak dagoby obrovských rozměrů, jednak tzv. vatadage. Je podrobně popsána nejzachovalejší vatadage v lokalitě Medirigiriya.

…  I mladší vatadage byly v průběhu historie několikrát upravovány a zvelebovány. Byly přidávány další 1-2 koncentrické kruhy sloupů nesoucí na dřevěném krovu zastřešení. Tímto způsobem se podstatně zvětšil posvátný prostor kolem centrální stúpy, balustráda se vysunula na obvod největšího kruhu sloupů (Medirigiriya) anebo až na obvod nezastřešené části kruhové terasy (Thuparama)  …  celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

VIETNAM

 

Pár dobrých důvodů, proč navštívit Palác Kinských 

Aktualita věnovaná sbírkám asijského umění Národní galerie a Náprstkova muzea i problému trvalé expozice. Upozorňuje na znovuotevření expozice orientálního umění Národní galerie v Paláci Kinských v Praze a výstavu vietnamského umění.

… Orientální umění nemá v Praze zrovna ustláno na růžích. A přestože v našem městě sídlí obě veřejné instituce, které mají v České republice sběr a vystavování artefaktů z Asie na starosti, otázka stálé expozice visí jakoby stále na vážkách. Přitom kvalita našich sbírek, zejména čínského a japonského umění, je na evropské úrovni.   … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

BUDDHISMUS

 

Buddhistické umění Indie

Anotace šesti přednášek online kurzu, který byl s bohatým obrazovým doprovodem připraven a realizován pro Virtuální univerzitu třetího věku PEF ČZU Praha.

…  Toto zásadní období změnilo podstatně i buddhistické umění – Buddha začal být poprvé zobrazován jako lidská postava. Současně se mění i buddhistická doktrína … Po další tři staletí budeme sledovat úsilí sochařů o co nejdokonalejší postižení Buddhova těla, obličeje a symbolických gest.   … celá anotace

↑↑

Stúpy: od indické hromady rýže k vatadage na Srí Lance

Podrobná studie o historickém vývoji stúp, jejich rozšíření v Asii a tvarové typologii. Text se pak zaměřuje na dva vývojové typy stúp na Srí Lance, jednak dagoby obrovských rozměrů, jednak tzv. vatadage. Je podrobně popsána nejzachovalejší vatadage v lokalitě Medirigiriya.

…  I mladší vatadage byly v průběhu historie několikrát upravovány a zvelebovány. Byly přidávány další 1-2 koncentrické kruhy sloupů nesoucí na dřevěném krovu zastřešení. Tímto způsobem se podstatně zvětšil posvátný prostor kolem centrální stúpy, balustráda se vysunula na obvod největšího kruhu sloupů (Medirigiriya) anebo až na obvod nezastřešené části kruhové terasy (Thuparama)  …  celý článek

↑↑

Buddhistický svět zblízka

Recenze rozsáhlé výstavy buddhistického umění Národní galerie v Praze s velkým podílem zápůjček z Musea Rietberg v Curychu.

…  Výstava Buddha zblízka vypráví spíše o buddhismu, demonstrovaném vystavenými artefakty z různých zemí a různých období, než o buddhistickém výtvarném umění. … Poučenější milovník orientálního umění si pak musí jednotlivé exponáty zařazovat do dobových a regionálních kontextů sám  … celý článek

↑↑

Ikonografie mahajánového panteonu

Nevyznáte se v tom, koho buddhistické malby a sochy zobrazují? Připravili jsme unikátní pomůcku pro zájemce o buddhistické umění: klíč k rozpoznávání vyobrazených postav mahajánového nebe.

…  Naše vnímání a rozpoznání mahajánových bytostí v malířském či sochařském díle i pochopení smyslu sdělení celého uměleckého díla je navíc znesnadněno častým násobením počtu rukou, tváří a hlav. To vyjadřuje, stejně jako v hinduistickém umění  … celý článek 

↑↑

Stúpy a pagody

Přehledový článek o historickém vývoji buddhistických stúp a pagod. Podává ucelený pohled na typologii stúp jižní a jihovýchodní Asie a čínských pagod.

… S těmito dvěma názvy se ve výtvarném umění setkáváme výhradně ve spojení s buddhismem. Oba tyto architektonické prvky jsou také výrazně geograficky omezeny na jižní Asii a Dálný Východ, pokud ovšem nepočítáme některé stavby v Evropě a Americe, které souvisejí s rostoucí oblibou buddhismu na Západě v posledních desetiletích.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

DŽINISMUS

 

Staří Indové a kámen

Článek o třech vzácných památkách indického středověku – největší monolitické stavbě na světě (Kailasanáthův chrám v Ellóře), největší monolitické soše (Gomatéšvara ve Šravanabelgole) a úžasnému výkonu dávných stavitelů v jihoindickém Tančavúru. Doplněno o krátké video!

…  Všechny tyto výtvory přežily staletí. Byly vytvořeny bez hydrauliky, senzorů, počítačů, trhavin, kompresorů a sbíječek. K oslavě milovaných bohů je stvořily dovedné ruce a nadané mozky indických umělců a řemeslníků, takových, jaké můžete dodnes spatřit v této podivuhodné zemi.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

HINDUISMUS

 

Hinduistické umění indického středověku

Anotace šesti přednášek online kurzu, který byl s bohatým obrazovým doprovodem připraven a realizován pro Virtuální univerzitu třetího věku PEF ČZU Praha.

…  Rozmach severního (nágarského) stylu sakrálního umění v 10. až 12. století dal vzniknout několika regionálním variantám. Současníky Čandélů byla v Radžastánu a Gudžarátu na západě dynastie Sólankí. Jejich výtvory ve stylu Maru-Gurdžara (Modhera, Siddhpur, Patan) mají srovnatelnou kvalitu.  … celá anotace

↑↑

Architektura hinduistických chrámů: dva nebo tři slohy?

Polemika s častou verzí o třech slozích v architektuře hinduistických chrámů. Dokládá, že dělení na slohy nágarský a drávidský stačí, sloh vésarský je jejich regionálním a dobovým mixem.

…  gadagský i hójšalský styl vyznačuje pyramidálními, tj. drávidskými jehlancovými tvary věží, avšak s méně výraznými patry a zato početnějšími vrstvami méně zdobných říms. Tento typ zastřešení, nejen chrámových věží, nýbrž i chrámových síní (mandapa) se nazývá kadamba podle dynastie Kadambů v Karnatáce (vládli 345-525)     celý článek

↑↑

Staří Indové a kámen

Článek o třech vzácných památkách indického středověku – největší monolitické stavbě na světě (Kailasanáthův chrám v Ellóře), největší monolitické soše (Gomatéšvara ve Šravanabelgole) a úžasnému výkonu dávných stavitelů v jihoindickém Tančavúru. Doplněno o krátké video!

…  Všechny tyto výtvory přežily staletí. Byly vytvořeny bez hydrauliky, senzorů, počítačů, trhavin, kompresorů a sbíječek. K oslavě milovaných bohů je stvořily dovedné ruce a nadané mozky indických umělců a řemeslníků, takových, jaké můžete dodnes spatřit v této podivuhodné zemi.  … celý článek

↑↑

Uríský styl v kontextu hinduistické chrámové architektury

Podrobný článek o středověké indické architektuře. Popisuje historický vývoj hinduistického chrámu, jeho typologii a různém stavební styly severní Indie. Závěr textu se zaměřuje na chrámový styl Kalinga (uríský styl).

… Rozšíření původního půdorysu do délky a šířky vyvolalo potřebu zdůraznit při vzdáleném pohledu na celou stavbu umístění vnitřního svatostánku. Nad touto čtvercovou vnitřní svatyní proto byla vztyčena nástavba, zprvu nevysoká, později rostoucí jako věž a kolem roku 1000 už dosahující výšky desítek metrů.  … celý článek 

↑↑

Khmerské památky severní Kambodže

Text se věnuje jednak staršímu před-angkorskému období (říši Čenla), jednak méně známým a donedávna špatně přístupným archeologickým lokalitám z raného a vrcholného angkorského období v severozápadní Kambodži.

…  Obrovské hromady pískovcových bloků, pobořené portály, zaplavená nádvoří, rozlomené reliéfní vlysy, polorozbořené chodby a stěny monumentálních rozměrů, to vše prorůstající tropickým lesem – Beng Mealea je asi reálným příkladem stavu, v jakém nalezli první Evropané chrámy Angkoru v polovině 19. století.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

ISLÁM

 

Indo-perské umění

Přehledový článek o indo-islámském umění, které vyvrcholilo v 16.-17. století v tzv. mughalském stylu. Na historickém pozadí je výklad zaměřen na architekturu a urbanismus, knižní malbu, zahradní umění a styky tehdejší Persie a Indie se Západem.

… V 16. a 17. století došlo v Persii a Indii ke šťastné souhře dějinných okolností. K moci se dostaly nové silné dynastie a vládly prakticky paralelně. Dlouhá období vlády jednotlivých panovníků umožnila nejen hospodářský a politický vzestup obou říší, ale také nebývalé vzedmutí kultury a umění.  … celý článek

 

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

AMERIKA

 

GUATEMALA

 

Záchrana památek v tropických lesích

Pojednání o problémech ohrožení architektonických památek v tropech působením přírodních fyzikálních faktorů, zejména hmotností velkých stromů.

… Povrch kamenů postupně mechanicky a chemicky nahlodávají drobní nepřátelé: voda, houby, mechy, hmyz, ptáci, drobní savci i jejich exkrementy. Celou strukturu kamenné stavby však může rozrušit jen „velká“ fyzika: síla kořenů velkých stromů, prorůstajících stavbou, a síla gravitace, znásobená hmotností stromů při jejich pádu.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

PERU

 

Hliněná civilizace Chan Chan v Peru

Článek s bezprostředními dojmy z návštěvy největšího hliněného města na světě a největšího předkolumbovského sídla v Americe – hlavního města Chan Chan říše Chimú, ležícího u Trujilla v Peru.

…  K prohlídce Chan Chanu je potřeba určitá míra nadšení a fantazie – o říši Chimú toho víme pramálo, stejně jako o ostatních jihoamerických kulturách. Žádná z nich totiž neznala písmo a tak badatelé konstruují jejich historii pouze z hmotných památek a hypotéz.   … celý článek

↑↑

Tajuplná místa Země

Tento starší avšak stále aktuální článek je racionálně vedenou diskusí s výplody tzv. spekulativní literatury či „záhadologie“. Pojednává o problémech kolem Atlantidy, obrazců planiny Nazca, megalitů i teorie dutosvěta.

…   svět myšlenkových konstrukcí, založených na postulátu, že všechno je jinak, než se učí ve škole, že moderní věda námi manipuluje, zastírá své neznalosti a zamlčuje moudrosti předávané starými civilizacemi? Svět vytržených citátů a překroucených polopravd   … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

USA

 

Moderní umění pod mrakodrapy

Krátký text zaměřený na moderní plastiku ve veřejném prostoru měst a v muzeích Spojených států. S retro fotografiemi a seznamem nejvýznamnějších muzeí moderního umění v USA.

… Důležitými centry moderního umění se v posledních letech stávají i netradiční místa, kupříkladu Chicago. Získalo pro svá veřejná prostranství plastiky a mozaiky významných umělců – Picassa, Chagalla, Caldera, Oldenburga, Dubuffeta  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

EVROPA

 

ČESKO

 

Brněnský architektonický manuál

Článek o unikátním projektu, který v úplnosti dokumentuje brněnské stavby vzniklé v letech 1918-1945. Jde o projekt v rozsahu, kterým se může pochlubit málokterá evropská metropole. 

… Ambice předválečného Brna jako moravské metropole se v kultuře projevily velmi silně. Nová architektonická tvář města dychtivě vstřebávala soudobé podněty konstruktivismu, Bauhausu, stylu art deco i funkcionalismu. Vedle světových tvůrců, jako byli L. Mies van der Rohe nebo A. Loos, nalezneme v Brně díla známých tuzemských autorů.  … celý článek

 ↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

NIZOZEMÍ

 

Největší Holanďan

Esej k výročí úmrtí Rembrandta van Rijn, nejslavnějšího umělce holandského Zlatého věku v 17. století a jednoho z největších malířů všech dob.  

… Ty postavy žijí ve svém zvláštním, intimním, tajuplně osvětleném světě. Nás, diváky, nevnímají. Nepřibírají nás do děje. Nepotřebují nás. Holandští šlechtici, židovští kupci, vojáci, vrásčité stařeny, a v jiném oděvu vlastně ty samé osoby v příbězích biblických a mytologických.   … celý článek

 ↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

ŘECKO

 

Elginovy mramory stále diskutované 

Článek o neustále připomínané otázce tzv. Elginových mramorů v Britském muzeu. Mají se vrátit do země vzniku, tedy do Řecka? Byl to nákup anebo krádež?

… Lord Elgin to řešil po svém: v roce 1801 sňal a odvezl do Anglie 12 štítových soch, 15 metop, 56 desek vlysu a navíc i jednu ze šesti slavných karyatid z chrámu Erechtheion. Vlastně je ukradl. „Chtěl jsem zachránit tyto skvosty před tureckým pleněním“ … celý článek

 ↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

VELKÁ BRITÁNIE

 

Elginovy mramory stále diskutované 

Článek o neustále připomínané otázce tzv. Elginových mramorů v Britském muzeu. Mají se vrátit do země vzniku, tedy do Řecka? Byl to nákup anebo krádež?

… Lord Elgin to řešil po svém: v roce 1801 sňal a odvezl do Anglie 12 štítových soch, 15 metop, 56 desek vlysu a navíc i jednu ze šesti slavných karyatid z chrámu Erechtheion. Vlastně je ukradl. „Chtěl jsem zachránit tyto skvosty před tureckým pleněním“ … celý článek

 ↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

RECENZE VÝSTAV

 

ASIJSKÉ UMĚNÍ V ČR

 

Buddhistický svět zblízka

Recenze rozsáhlé výstavy buddhistického umění Národní galerie v Praze s velkým podílem zápůjček z Musea Rietberg v Curychu.

…  Výstava Buddha zblízka vypráví spíše o buddhismu, demonstrovaném vystavenými artefakty z různých zemí a různých období, než o buddhistickém výtvarném umění. … Poučenější milovník orientálního umění si pak musí jednotlivé exponáty zařazovat do dobových a regionálních kontextů sám  … celý článek

↑↑

Říše vzdálených horizontů

Recenze výstavy Říše středu v Náprstkově muzeu v Praze, která představila kolekci exponátů čínské kultury pokrývající tisíc let od doby Šesti dynastií do vlády dynastie Ming. Všechny vystavené artefakty pocházejí z vlastních sbírek a většina z nich nebyla nikdy dříve vystavena.

… Velké keramické figury koní a velbloudů jsou sice standardním inventářem kdejaké zahraniční sbírky období dynastie Tchangů (618-907), ale divák je vždycky rád obdivuje. Zcela jinou atmosféru mají vitríny s buddhistickými plastikami, zobrazujími především bódhisattvu slitování Avalokitéšvaru, v Číně známého pod jménem Kuan-jin   … celý článek

↑↑

Staří Číňané na Hradě

Recenze výstavy 5000 let čínského umění a uměleckého řemesla Poklady staré Číny ze zápůjček tří významných čínských muzeí, která proběhla v Císařské konírně Pražského hradu.

… Pro první akci v Česku vybírali kurátoři ze sbírek muzeí v bývalých hlavních či sídelních městech říše, konkrétně z Historického muzea provincie Šen-si v Si-anu, Muzea města Nankingu a Muzea letního císařského paláce v Čcheng-te.  … celý článek

↑↑

Pár dobrých důvodů, proč navštívit Palác Kinských 

Aktualita věnovaná sbírkám asijského umění Národní galerie a Náprstkova muzea i problému trvalé expozice. Upozorňuje na znovuotevření expozice orientálního umění Národní galerie v Paláci Kinských v Praze.

… Orientální umění nemá v Praze zrovna ustláno na růžích. A přestože v našem městě sídlí obě veřejné instituce, které mají v České republice sběr a vystavování artefaktů z Asie na starosti, otázka stálé expozice visí jakoby stále na vážkách. Přitom kvalita našich sbírek, zejména čínského a japonského umění, je na evropské úrovni.   … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

FOTOGRAFIE A FILM

 

Mezinárodní filmový festival 2017

52. ročník filmového festival opět zaplnil centrum Karlových Varů. Kromě stovek fanoušků filmových novinek a celebrit se objevilo ještě větší množství turistů.

…  Začátek prázdnin a dva státní svátky přilákají do festivalových Varů spoustu tuzemských dovolenkářů, především rodin s dětmi. První týden července je snad jediným obdobím roku, kdy v lázeňské zóně mezi hotely Thermal a Pupp převládá mezi jazyky čeština   … fotoreportáž

↑↑

Návrat do snu a vzpomínek

Výstava pozapomenutého fotografa Ferdinanda Bučiny (1909-1994) a jeho fotografií z horňácké obce Javorník v době nacistické okupace se konala v pražském Ateliéru Josefa Sudka. 

… Když mu v roce 1936 rodiče rozmluvili svatební cestu do Bolívie, vydal se s manželkou na Podkarpatskou Rus a nasnímaný materiál ihned publikoval v časopisech Ahoj, Ozvěny domova i světa a Čs. filmovém týdeníku. V letech 1937-1942 ho uhranul vesnický život na Slovácku  … celý článek

↑↑

Ostře sledovaný Menzel

K 50. výročí premiéry slavného filmu Ostře sledované vlaky, který natočil Jiří Menzel podle předlohy Bohumila Hrabala připravilo Národní technické muzeum v Praze výstavu.

… Na vykulený výraz mladíčka Miloše Hrmy v podání Václava Neckáře nelze zapomenout. Scéna, v níž výpravčí Hubička (Josef Somr) ve stylu hry “vadí nevadí” razítkuje na úředním stole holou zadnici Zdeničky Svaté, hrané s nádhernou naivitou Jitkou Zelenohorskou, obletěla celý svět  … celý článek

↑↑

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

OSTATNÍ

 

ARCHEOLOGIE

 

Záchrana památek v tropických lesích

Pojednání o problémech ohrožení architektonických památek v tropech působením přírodních fyzikálních faktorů, zejména hmotností velkých stromů.

… Povrch kamenů postupně mechanicky a chemicky nahlodávají drobní nepřátelé: voda, houby, mechy, hmyz, ptáci, drobní savci i jejich exkrementy. Celou strukturu kamenné stavby však může rozrušit jen „velká“ fyzika: síla kořenů velkých stromů, prorůstajících stavbou, a síla gravitace, znásobená hmotností stromů při jejich pádu.  … celý článek

↑↑

Tajuplná místa Země

Tento starší avšak stále aktuální článek je racionálně vedenou diskusí s výplody tzv. spekulativní literatury či „záhadologie“. Pojednává o problémech kolem Atlantidy, obrazců planiny Nazca, megalitů i teorie dutosvěta.

…   svět myšlenkových konstrukcí, založených na postulátu, že všechno je jinak, než se učí ve škole, že moderní věda námi manipuluje, zastírá své neznalosti a zamlčuje moudrosti předávané starými civilizacemi? Svět vytržených citátů a překroucených polopravd   … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

DESIGN

 

Jak jsem kopíroval Rietvelda

Červenomodré židle holandského designéra a architekta Gerrita Rietvelda je čistým vyjádřením geometrického směru abstraktního umění 20. století v prostoru. 

…  Ji jsem poprvé spatřil na výstavě Židle 20. století v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Ty úžasné proporce! Ty barvy! Jako jediná na výstavě měla svou vlastní kóji. Nebylo možné ji neobdivovat. Nebylo možné po ní nezatoužit.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

HUDBA

 

Tak anebo tak?

Fanouškovská reakce do listárny dopisů časopisu Melodie. Ohlas na české vydání alba Petera Gabriela So. Kritika vydavatelství nedlouho před listopadem 1989.

…  M. S. na vnitřním přebalu sice nahromadil spoustu encyklopedických dat, ale ničím vám nenaznačí, o čem ta hudba je, jaký to má význam a proč řada našich lidí včetně hudebních kritiků považuje Gabrielův budapeštský koncert za svůj životní zážitek.  … celý článek

↑↑

Met a Glassův Achnaton

Článek o sezóně operních představení v newyorské Metropolitní opeře, jejich přenosech do českých kin. Recenze strhující inscenace opery Achnaton skladatele Philipa Glasse.  

…  Vysoké nároky klade dílo i na zpěváky, ať už to jsou velmi pomalé ceremoniální pohyby (většina představení) anebo opakovaný zpěv jednotlivých slabik ve staroegyptštině, klasické hebrejštině a akkadštině  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

MUZEJNICTVÍ

 

Prach jsi a v prach se … neobrátíš!

Esej či krátké zamyšlení o dějinách, paměti, sběratelství a výstavnictví. A vlastně o relativitě a pomíjivosti všeho, kromě myšlenek, opravovaných památek a sbírkových předmětů. 

… Pro další generace je smysl činů jejich předků stále zastřenější. Vzpomeňme, kolik starých říší a civilizací zaniklo, jak málo toho o nich dnes víme a jak málo hmotných památek po některých zůstalo. Opravdu to tak musí být? Je smyslem lidských dějin být propadlištěm času?  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

PROJEKTY

 

Brněnský architektonický manuál

Článek o unikátním projektu, který v úplnosti dokumentuje brněnské stavby vzniklé v letech 1918-1945. Jde o projekt v rozsahu, kterým se může pochlubit málokterá evropská metropole. 

… Ambice předválečného Brna jako moravské metropole se v kultuře projevily velmi silně. Nová architektonická tvář města dychtivě vstřebávala soudobé podněty konstruktivismu, Bauhausu, stylu art deco i funkcionalismu. Vedle světových tvůrců, jako byli L. Mies van der Rohe nebo A. Loos, nalezneme v Brně díla známých tuzemských autorů.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

 

ZPĚT