ANOTACE CESTOVATELSKÝCH POŘADŮCestovatelská promítání 165X165

 

Všechny pořady jsou doprovázeny projekcí bohatého originálního obrazového materiálu.

Sledujte nás na  1377580_10152203108461729_809245696_n   Cestovatelská promítání

 

ASIE    Čína    Indie    Indonésie    Irán    Kambodža    Korea    Laos    Taiwan

 

AMERIKA     Belize    Guatemala    Mexiko    Salvador

 

EVROPA    Arménie    Belgie    Slovinsko    Španělsko 
 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


ASIE

 

Portugalci v Asii

Portugalské námořní plavby a objevitelské úspěchy umožnily koloniální expanzi v jižní Asii, jihovýchodní Asii i na Dálném Východě. Zlatý věk obchodu, především s kořením, však trval jen jedno století před rokem 1580. Portugalcům koncem 16. století vyrostli v Asii zdatní konkurenti – Holandané a Angličané – a portugalské panství se postupně zmenšovalo až do svého zániku ve 20. století. Kromě historických souvislostí a zajímavostí se pořad zaměří i na památky portugalského panství zejména v Indii, na Srí Lance a v Číně (Macao). 

↑↑


ČÍNA

 

Posvátné hory staré Číny

Hory byly v mnoha starých kulturách považovány za sídla bohů a místa duchovního významu. V horských údolích i na vrcholech se stavěly chrámy a kláštery různých vyznání, které byly a dodnes jsou cílem poutníků i turistů. V Číně jsou navíc nejposvátnější horstva propojena určitou numerologií. Pořad se zaměří na pětici poutních hor taoistické víry a čtveřici hor čínského buddhismu, považovaných za sídla čtyř hlavních bódhisattvů.

↑↑

Provincie Yunnan

Tato provincie na samém jihozápadě čínského teritoria vždycky stála trochu mimo dění Říše středu. Může se dnes hlavní město provincie Kunming měřit s ostatními metropolemi vnitrozemské Číny? Je v Yunnanu opravdu nejbohatší přírodní genofond z celé Číny?  Stojí Kamenný les u Kunmingu za návštěvu? Je v historickém městě Dali pořád hodně turistů? Jaké jsou nejlepší treky v oblasti jezera Erhai?

↑↑

Hory a údolí čínského Yunnanu

Základnou pro treky se nám stane město Lijiang, které na sebe zdařilou rekonstrukcí po zemětřesení v roce 1996 upoutalo pozornost tak, že získalo zápis do seznamu UNESCO. Odtud se vydáme do tzv. Prvního ohybu řeky Yangtze a pak budeme sledovat její tok Soutěskou skákajícího tygra, jedním z nejhlubších kaňonů světa. Bez povšimnutí nenecháme blízkou pětitisícovou Sněžnou horu nefritového draka ani travertinové terasy Baishuitai.

↑↑

S batohem jižní Čínou

Procestujeme tři nejjižnější čínské provincie. V Yunnanu se vydáme do tzv. Prvního ohybu řeky Yangtze a pak budeme sledovat její tok jedním z nejhlubších kaňonů světa. Ve městě Dali nás zaujme okolí jezera Erhai i místní trhy, v Kunmingu staré památky a výlet do Kamenného lesa. Provincie Guangxi nám nabídne své opěvované vápencové krajiny v samotné metropoli Guilin i nedalekém městečku Yangshuo. V pobřežním Macau se dotkneme portugalské historie města i center hazardu. Pestrá směs dojmů nám nakonec přiblíží pulzující Hong Kong.

↑↑

Z Gansu do Sečuánu

Cesta nás povede z Lanzhou, hlavního města provincie Gansu, přes lokality Hedvábné stezky na Žluté řece (buddhistické jeskyně Bingling Si), významný klášter tibetského lamaismu Labrang ve městě Xiahe a pastviny tibetských nomádů Ganjia až do Langmusi na hranici s provincií Sečuán. Krátce nahlédneme do bohaté přírody horstev severního Sečuánu a pořad ukončíme v Chengdu, metropoli bohaté provincie Sečuán.

↑↑

Příroda čínského Sečuánu

Od veřejných zahrad v Chengdu, hlavním městě provincie Sečuán, nás exkurze nás povede do teplého a vlhkého klimatu buddhistické poutní hory Emei Shan v jižním Sečuánu s nádhernou subtropickou vegetací. Další část pořadu je věnována vynikajícím národním parkům v pohoří Min Shan na severu provincie  (NP Huanglong, NP Jiuzhaigou) v nadmořské výšce 2000-3600 m, s kouzelnými vodopády, desítkami jezer, nesčetnými travertinovými kaskádami a bohatou vegetací.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


INDIE

 

Na velbloudu Thárskou pouští

Thárská poušť zabírá západní část indického Rádžastánu a tvoří polovinu hranice mezi Indií a Pakistánem. Východištěm putování nám budou starobylá města Bikanér a Džódhpur, která kvetla pod vládou osvícených maharádžů. Pravým centrem v poušti je však staré karavanní město Džajsalmér nazývané „zlaté“. Starší domorodci ještě pamatují dobu, kdy sem nevedla železnice ani elektrické dráty. V sedle dromedárů se pak vydáme do pouště, která není úplně bez života. Poznáme čistou krásu písečných dun, potkáme obyvatele pouštních oáz, zahlédneme zvěř, ptáky i hmyz. Budeme mít čas na přemítání o našem světě a o tom, jak se v něm máme a můžeme chovat.

↑↑

Poutní místa Indie

O duchovním potenciálu Indie a zbožnosti Indů se hodně mluví, ale mnohdy nevíme, co si pod tím představit. V pořadu si ukážeme významný aspekt indické zbožnosti – cestování na posvátná místa: hory, chrámy, řeky. Promítání nás zavede do poutních míst hinduistů, muslimů, buddhistů a džinistů na březích řeky Gangy a Jamuny (Mathura, Varanásí), v Radžastánu (Puškar, Adžmér), Gudžarátu (Palitána), Madhjapradéši (Udždžain), Biháru (Bódhgaja) i v Bengálsku (Kálíghát).

↑↑

Staré hvězdárny maharádži Džaj Singha II.

Měření času a poloh nebeských těles hrála ve starých civilizacích vždy důležitou roli, ať už v rytmu zemědělských prací, v náboženství nebo astrologii. V Indii začátkem 18. století pověřil mughalský panovník maharádžu z Džajpúru zpřesněním kalendáře a měření času. Maharádža postavil v pěti městech hvězdárny s rozměrnými přístroji, které dodnes budí údiv a nadšení. Pořad představí především dvě nejzachovalejší hvězdárny v Dillí a Džajpúru a objasní funkci hlavních staveb-přístrojů. Hvězdárna v Džajpúru je na seznamu UNESCO.

↑↑

Perské zahrady v Iránu a Indii

Zahradní umění v Persii a Indii prožilo svůj vrchol v 16. a 17. století. Pořad se zaměří na hlavní koncepce a principy tvorby okrasných zahrad, které se opírají o islámské náboženství a korán. Přísné geometrické pojetí zahrad a využití vodních kanálů je typické pro perské palácové zahrady z období vlády Safíjovců v Isfahánu i Šírázu. V mughalské Indii byly budovány rozsáhlé zahrady jako památníky vládců, v nichž se architektura panovníkova mauzolea ideově váže k symetrii celé zahrady (Dillí, Agra, Aurangabád).

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


INDONÉSIE

 

Putování za drakem Komodo

Pořad začíná odletem z čarokrásného Bali směrem na východ do mnohem méně (historicky i turisticky) rozvinutých oblastí Indonésie. Na západě ostrova Flores se v oblasti města Labuanbajo seznámíme s folklórními zvyky i tropickou přírodou. Odtud se lodí vydáme k menším ostrovům Rinca a Komodo, kde jako endemický druh žije největší ještěr na světě, varan komodský. Podíváme se do ekosystému této odlehlejší části indonéského souostroví a budeme pozorovat varany v jejich původním prostředí. 

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IRÁN

 

Iránské hory a pouště

Podíváme se do iránských hor v podzimním období, kdy zejí prázdnotou nejvyšší partie pohoří Elborz (oblast Alam Kooh 4800 m) i nejvyšší hora celého Iránu, sopka Demavand. Po krátké zastávce v ptačí rezervaci na laguně u Kaspického moře v Anzali se vydáme na jih. Ve vysokých partiích pásmového pohoří Zagros ve středním Iránu nalezneme vyprahlou přírodu a ani živáčka. Kupodivu v pouštích je živěji. Ve městě Yazd se lidé už před staletími naučili, jak přežít nesnesitelné horko a šetřit s vodou. Výlet do hliněného města Meybod a zoroastriánské svatyně Chak Chak v poušti nám celý příběh dokreslí.

↑↑

Perské zahrady v Iránu a Indii

Zahradní umění v Persii a Indii prožilo svůj vrchol v 16. a 17. století. Pořad se zaměří na hlavní koncepce a principy tvorby okrasných zahrad, které se opírají o islámské náboženství a korán. Přísné geometrické pojetí zahrad a využití vodních kanálů je typické pro perské palácové zahrady z období vlády Safíjovců v Isfahánu i Šírázu. V mughalské Indii byly budovány rozsáhlé zahrady jako památníky vládců, v nichž se architektura panovníkova mauzolea ideově váže k symetrii celé zahrady (Dillí, Agra, Aurangabád).

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


KAMBODŽA

 

Kambodža, země Khmérů

Jedna z menších zemí Indočíny stále zápasí s dědictvím minulosti a bojuje o budoucnost mezi rozvinutějšími zeměmi. Pořad provede posluchače prastarými khmerskými chrámy uprostřed džungle včetně slavného Angkoru, plovoucími vesnicemi na jezeře Tonlé Sap i poklady královského paláce v hlavním městě Phnom Penhu. Připomene genocidní režim Rudých Khmérů v letech 1975-78 a také mnohem příjemnější stránky kambodžského života, jako je tanec apsar nebo pojídání hmyzu v kambodžské kuchyni.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


KOREA

 

Treky a Buddhové

Jižní Korea, třetí nejsilnější ekonomika Asie, je zemí starých buddhistických a konfuciánských tradic. Vždy byla považována za kulturní most mezi Čínou a Japonskem. Je také zemí zalesněných pohoří, byť nepříliš vysokých, v níž je trekking národní vášní. V pořadu spojíme treky s návštěvou horských buddhistických klášterů v národních parcích Songnisan, Jirisan a Seoraksan. Neopakovatelným zážitkem je trek po památkách v kopcích Namsan u Kyongdžu, starého hlavního města říše Silla, zvlášť když v jedné z pousteven potkáte buddhistickou mnišku z Česka. Při promítání nevynecháme cestu trajektem na vulkanický ostrov Jeju (Džedžu) s unikátním lávovým tunelem a výstup na tamní sopku Hallasan.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


LAOS

 

Laos

Nenápadná a řídce osídlená země v jihovýchodní Asii se nemůže pochlubit velkými městy ani kilometry pláží. Nabízí však jiné pozoruhodnosti. Řeku Mekong a její přítoky, které se vinou neprostupně zarostlými horami. Královské město Luang Prabang se starodávnými chrámy. Planinu džbánů, dodnes nesoucí rány po bombardování při americko-vietnamské válce, s megalitickými kamennými nádobami. Hlavní město Vientiane, klidné a trochu ospalé ve srovnání s hektickými metropolemi okolních zemí.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


TAIWAN

 

Neznámý Taiwan

Ostrov se pyšní velmi bohatou přírodou a vstřícnými obyvateli. Navštívíme pobřežní geopark Yehliu s bizarními erodovanými útvary, mramorovou soutěsku v NP Taroko a pestrou přírodou tamtéž. Podnikneme několik treků deštným horským lesem i vysokohorskými polohami nad 3000 m, včetně výstupu na Sněžnou horu (Xueshan) v NP Sheipa, vysokou téměř 4000 metrů. Nevynecháme cyklotúru kolem legendárního Jezera Slunce a Měsíce. S holandskými a čínskými památkami se seznámíme v historickém městě Tainan. O domorodých kořenech a japonských vlivech na život ostrova se dozvíme zajímavosti při prohlídce metropole Taipei.

↑↑

 

ZPĚT DO CESTOVATELSKÝCH POŘADŮ

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


AMERIKA

 


BELIZE

 

Na řekách Střední Ameriky

Na kánoích i motorových člunech budeme pozorovat vegetaci a zvířectvo v ekosystému řeky Rio Dulce ve východní Guatemale, na řece Macal u města San Ignacio ve státě Belize i v kaňonu Sumidero a na vodopádech Agua Azul v mexickém Chiapasu. Pro doplnění obrazu středoamerické přírody navštívíme ZOO v mexické Villahermose a Tuxtla Gutierrez. Krokodýli, tapíři, jaguáři, leguáni, pelikáni, supové, papoušci …

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


GUATEMALA

 

Sopky Střední Ameriky a Indiáni pod nimi

Po krátké návštěvě masivu Popocatépetl v Mexiku nás další část promítání zavede do Salvadoru k jedné z nejmladších sopek světa Izalco a také se podíváme do kráteru sopky Santa Ana. V Guatemale zahájíme cestu prohlídkou památek koloniálního města Antigua a poté se vydáme na exkurzi na úbočí aktivní sopky Pacaya. Trh v Chichicastenangu je považován za nejlepší indiánské tržiště potomků starých Mayů. Další část promítání nás zavede ke guatemalskému jezeru Atitlán uprostřed vulkánů, na jehož březích navštívíme rázovité indiánské vesnice.

↑↑

Na řekách Střední Ameriky

Na kánoích i motorových člunech budeme pozorovat vegetaci a zvířectvo v ekosystému řeky Rio Dulce ve východní Guatemale, na řece Macal u města San Ignacio ve státě Belize i v kaňonu Sumidero a na vodopádech Agua Azul v mexickém Chiapasu. Pro doplnění obrazu středoamerické přírody navštívíme ZOO v mexické Villahermose a Tuxtla Gutierrez. Krokodýli, tapíři, jaguáři, leguáni, pelikáni, supové, papoušci …

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


MEXIKO

 

Sopky Střední Ameriky a Indiáni pod nimi

Po krátké návštěvě masivu Popocatépetl v Mexiku nás další část promítání zavede do Salvadoru k jedné z nejmladších sopek světa Izalco a také se podíváme do kráteru sopky Santa Ana. V Guatemale zahájíme cestu prohlídkou památek koloniálního města Antigua a poté se vydáme na exkurzi na úbočí aktivní sopky Pacaya. Trh v Chichicastenangu je považován za nejlepší indiánské tržiště potomků starých Mayů. Další část promítání nás zavede ke guatemalskému jezeru Atitlán uprostřed vulkánů, na jehož březích navštívíme rázovité indiánské vesnice.

↑↑

Tabasco a Chiapas

Promítání nás zavede do dvou států jižního Mexika. V Tabasku se podíváme do parku La Venta ve městě Villahermosa, kde je zoopark a především unikátní sbírka plastik staré indiánské kultury Olméků. Na středoamerickou faunu a flóru se zaměříme i v oblasti hlavního města Chiapasu, města Tuxtla Gutierrez. Nedaleký San Cristobal je střediskem indiánských kmenů celé oblasti, trhů, koloniálního umění a právem přitahuje pozornost návštěvníků.

↑↑

Na řekách Střední Ameriky

Na kánoích i motorových člunech budeme pozorovat vegetaci a zvířectvo v ekosystému řeky Rio Dulce ve východní Guatemale, na řece Macal u města San Ignacio ve státě Belize i v kaňonu Sumidero a na vodopádech Agua Azul v mexickém Chiapasu. Pro doplnění obrazu středoamerické přírody navštívíme ZOO v mexické Villahermose a Tuxtla Gutierrez. Krokodýli, tapíři, jaguáři, leguáni, pelikáni, supové, papoušci …

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


SALVADOR

 

Sopky Střední Ameriky a Indiáni pod nimi

Po krátké návštěvě masivu Popocatépetl v Mexiku nás další část promítání zavede do Salvadoru k jedné z nejmladších sopek světa Izalco a také se podíváme do kráteru sopky Santa Ana. V Guatemale zahájíme cestu prohlídkou památek koloniálního města Antigua a poté se vydáme na exkurzi na úbočí aktivní sopky Pacaya. Trh v Chichicastenangu je považován za nejlepší indiánské tržiště potomků starých Mayů. Další část promítání nás zavede ke guatemalskému jezeru Atitlán uprostřed vulkánů, na jehož březích navštívíme rázovité indiánské vesnice.

↑↑

 

ZPĚT DO CESTOVATELSKÝCH POŘADŮ

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


EVROPA

 


ARMÉNIE

 

Trekking v Arménii

Začneme krátkými treky v lesnaté oblasti u Diližanu mezi kláštery Gošavank a Hagarcin. Vícedenní trek přes Geghamské pohoří povede od antického chrámu v Garni a středověkého kláštera Geghard přes pastevecké osady a vrchol Ažhadak až k jezeru Sevan. V závěru pořadu vystoupíme na vrcholy Aragacu, nejvyšší hory Arménie, pak se pokocháme středověkým hradem Amberd a katedrálou ve Zvartnoc.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


BELGIE

 

Belgické Flandry

Flanderská města ve středověku neuvěřitelně bohatla především díky námořnímu obchodu. Města jako Bruggy, Gent, Antverpy a o něco později i Brusel se staly synonymem pojmu luxusní zboží. Bohatství měst a cechů umožnilo investovat prostředky do báječných staveb církevních, veřejných i soukromých, vlámské malířství 15.-17. století je také světovým pojmem. Bohatství minulosti v dnešní době využívají belgické Flandry k dalším ziskům z cestovního ruchu. K tomu přidávají moderní turistické zajímavosti, především v Antverpách, druhém největším přístavu Evropy, a Bruselu, srdci Evropské unie.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


SLOVINSKO

 

Slovinský kras v zimě

Navštívíme nezvyklé prostředí opuštených slovinských krasových pohoří uprostřed zimy: závrty v jižní oblasti masivu Sněžnik s medvědími stopami, hluboké propasti Škocjanu a kopce Zagora. Přejdeme vápencové pohoří Nanos do města Vipava i naučnou stezku u ponorné řeky v Rakov Škocjan. Do podzemí se pak podíváme při výpravě na člunech do jeskyně Križna jama a při návštěvě jeskyně Otoška jama v systému Postojné.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


ŠPANĚLSKO

 

Andalusie

Pořad představí nejjižnější část Iberského poloostrova – španělskou Andalusii. Seznámíme se s prý nejstarším městem na evropském kontinentě – Cádizem. Podíváme se do stále britského Gibraltaru na vyhlídky z jeho skalnatých útesů. Budeme obdivovat krásné dvory (patia) andaluských domů i sílu výrazu tanečníků, kytaristů a zpěváků flamenka. Samozřejmě neopomeneme slavné památky muslimského (maurského) i  pozdějšího mudéjarského období v Seville, Córdobě a Granadě.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

 

ZPĚT DO CESTOVATELSKÝCH POŘADŮ