ANOTACE PŘEDNÁŠEK O UMĚNÍaihole-ladkhan-temple

 

Všechny přednášky jsou doprovázeny projekcí bohatého originálního obrazového materiálu.

 

 

ASIE    Čína    Indie    Indonésie    Irán    Kambodža    Korea    Srí Lanka

 

      Vietnam

 

AMERIKA    Bolívie    Guatemala    Honduras    Mexiko    Peru

 

EVROPA    Arménie    Belgie    Malta    Španělsko    Vatikán

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


ASIE

 

Stúpy a pagody

S názvy těchto dvou stavebních typů se setkáváme výhradně ve spojení s buddhismem. Stúpy i pagody jsou tudíž geograficky omezeny na jižní a jihovýchodní Asii a Dálný Východ, pokud ovšem nepočítáme některé novodobé stavby na Západě. Přednáška objasní historický vývoj stúp v Indii, na Srí Lance, v Myanmaru (Barmě), Siamu, na Jávě i v Tibetu. Bude se věnovat původu, typologii a konstrukčním zajímavostem pagod v Číně, Nepálu, Koreji a Japonsku.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


ČÍNA

 

Buddhismus v jižní Číně

Pořad provede posluchače buddhistickými památkami minulých 13 století v provinciích jižní Číny. Bohatý obrazový materiál zahrne horské kláštery, skalní svatyně, pagody i městské chrámy od pohoří v jihozápadním Junnanu (Baisha, Kunming), přes Sečuan (Emei, Chengdu), Chongqing (Dazu) a Guilin až po nížinný Zhejiang (Hangzhou), Šanghaj a ostrov Putuo ve Východočínském moři. Přednáška bude doplněna krátkými videosekvencemi ze současného náboženského života buddhistických chrámů ve střední a jižní Číně.

↑↑

Výtvarné dědictví Hedvábné stezky

Po Hedvábné stezce proudilo nejen zboží, ale také náboženské názory a umělecké inspirace. Takto se do Číny dostala v prvních stoletích našeho letopočtu mahajánová forma buddhismu a o mnoho století později islám. V čínské střední Asii nás přednáška zavede do Kašgaru a Turpanu v provincii Xinjiang. Od významné lokality skalních chrámů v Dunhuangu, Bingling Si u Žluté řeky a horu Maijishan v provincii Gansu pak doputujeme východním směrem přes staré hlavní město Xian až k chrámům Yungang u města Datong v severní provincii Shanxi.

↑↑

Jeskynní svatyně ve čtyřech úhlech Číny

Skalní chrámy v uměle vytesaných jeskyních se v průběhu staletí rozšířily po celé Číně jako projev buddhistického umění a především mnišského života. Významnými lokalitami z 1. tisíciletí jsou nepochybně Yungang u města Datong v severní provincii Shanxi a jeskyně Longmen u města Luoyang v provincii Henan, skalní útes Maijishan v provincii Gansu, mladší ukázky nalezneme v Hangzhou v přímořské provincii Zhejiang, na západě v úrodném Sečuánu (Leshan, Dacu) i na jihu v Guilinu.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


INDIE

 

Khadžuráho

Dnes ospalé městečko Khadžuráho, ležící na severu indického státu Madhjapradéš, je pokladnicí hinduistické sakrální architektury a chrámové plastiky. Místní vládcové dynastie Čandélů zde v 10.-11.století postavili desítky chrámů, zdobených vně i uvnitř stovkami pískovcových figur. Řada těchto plastik má erotický námět a to je zdroj světové proslulosti Khadžuráha už od viktoriánské doby. Přednášející na bohatém obrazovém materiálu ukáže, že erotika a sex jsou jen jednou z mnoha oblastí výtvarného výrazu zbožnosti a oslavy života středověkých Indů.

↑↑

Islámské umění Indie

Pořad provede posluchače chronologickým vývojem islámského umění na území Indie od konce 12. století až do 19. století. Přednáška se zaměří na architekturu a typologii mešit, mauzoleí, paláců a pevností. Hlavní pozornost bude věnována předmughalskému období v Gudžarátu, Radžastánu i dillíském sultanátu, době Velkých Mughalů a jejich památkám (Dillí, Agra, Láhaur, Fatéhpur Sikrí, Aurangabád), ale také dědictví muslimských sultanátů na Dekkánské plošině (Gólkonda, Bidžápur) a doznívání výtvarných impulsů 16.-17. století v následujícím období.

↑↑

Staří Indové a kámen

Přednáška se věnuje unikátním dílům indického sochařství a architektury, vytvořeným z jediného kusu kamene a moderních technických prostředků (monolitům). Podíváme se na monolitické chrámy v Mahabalipuram (stát Tamilnád), na největší monolitickou stavbu na světě – Kailasanáthův chrám (Ellóra v Maharáštře) i největší středověkou monolitickou sochu Gomatéšvary (Šravanabelgole v Karnatáce). Pokloníme se úžasnému výkonu dávných stavitelů Šivova chrámu v Tančavúru (Tamilnád) i minaretu Kutb Minar v Dillí.

↑↑

Indie milionů bohů

Myšlení a umění indického subkontinentu nám může připadat nepřehledné a neuchopitelné. Přesto se však v něm vytvořily určité konstanty platné do dnešních časů. Přednáška se pokusí takové konstanty objevit a demonstrovat na důležitých příkladech chrámové architektury a plastiky. Od buddhistických stúp (Sánčí) a skalních svatyní (Adžanta) se dostaneme k hinduistickým skalním chrámům (Badámí) a historickému vývoji volně stojících hinduistických chrámů ve stylech Indie severní (Khadžuráho), východní (Bhuvanéšvar) i jižní (Pattadakal).

↑↑

Památky indické Karnatáky

Umělecké poklady indického svazového státu Karnatáka dokumentují období od 6. do  19. století. Posluchači se seznámí s hinduistickými náboženskými centry dynastie Čálukjovců z 6.-8. stol. (Pattadakal, Aihole, Badámí), vrcholnou hinduistickou plastikou chrámů dynastie Hójšalů z 11.-13. stol. (Halebid, Belúr, Somnáthpur) a památkami posledního velkého hinduistického panství v Indii – Vidžajanagarské říše ve 14.-16. stol. (Hampi). Novější doba nás zavede k muslimským stavbám v Bidžápuru z doby vlády Adilšáhů v 16. a 17. stol. a druhé největší historické kopuli na světě (Gol Gumbaz). Chronologicky řazený pořad bude zakončen v maharádžově paláci v Majsúru.

↑↑

Urísa a její pamětihodnosti

Stát Urísa, leží na pobřeží Bengálského zálivu jižně od Kalkaty. V pradávných dobách se oblast nazývala Kalinga. Přednáška zavede posluchače do místa, kde císař Ašóka konvertoval k buddhismu (Dhaulí), do nejstarších džinistických skalních svatyní v Indii (Khandagiri, Udayagiri) a do středověké Urísy, která vytvořila vlastní styl architektury hinduistických chrámů, které podrobně poznáme (Bhuvanéšvar, Konárak, Purí).

↑↑

Buddhistický poutní okruh v Biháru

Dnešní indický stát Bihár je jádrem oblasti, v níž působil historický Buddha (Siddhárta Gautama). Pořad nás provede památkami, které vznikly na těchto památných místech v průběhu dalších staletí: na místě jeho osvícení (Bodhgaya), jeho prvního kázání (Jelení háj v Sarnáthu u Varanásí), jeho letních pobytů v Magadhsku (Rádžgir) i slavné univerzity v Nálandě, která byla v 1. tisíciletí centrem vzdělání pro studenty z mnoha zemí Asie.

↑↑

Principy tvorby indických a perských zahrad

Zahradní umění v Persii a Indii prožilo svůj vrchol v 16. a 17. století. Přednáška se zaměří na hlavní koncepce okrasných zahrad, které se opírají o islámské náboženství a korán. Přísné geometrické pojetí zahrad a využití vodních kanálů je typické pro perské palácové zahrady z období vlády Safíjovců v Isfahánu i Šírázu. V mughalské Indii byly budovány rozsáhlé zahrady jako památníky vládců, v nichž se architektura panovníkova mauzolea ideově váže k symetrii celé zahrady (Dillí, Agra, Aurangabád).

↑↑

Malba a plastika ve skalních chrámech v Adžantě

Adžantu tvoří celek 27 jeskynních chrámů a klášterů, které byly uměle vytesány do skály v severní části dnešního indického státu Maharáštra. Byly vytvořeny v období mezi 2. stoletím př. n. l. a 7. stoletím. Jsou prvotřídní ukázkou buddhistické architektury a pokladnicí indického sochařství, jehož početné výtvory nalezneme na průčelích i v interiérech. Unikátní památkou jsou figurální nástěnné malby, které se i v tropickém klimatu. V přednášce neopomeneme také další dobové paralely v buddhistickém i hinduistickém umění v Maharáštře (Bhadža, Kanheri, Elefanta).

↑↑

Skalní chrámy Maharáštry I.

V žádné jiné oblasti indického subkontinentu neexistuje tak bohaté dědictví skalních chrámů v uměle vytesaných jeskyních jako ve svazovém státě Maharáštra. První část přednášky nás zavede do buddhistických jeskynních chrámů a klášterů v Bhadža a v Kanheri, a potom i do proslulého hinduistického chrámu Elephanta v oblasti Bombaje. Druhá část přednášky provede posluchače známým jeskynním buddhistickým komplexem v Adžantě, jeho architekturou i sochařskou a malířskou výzdobou.

↑↑

Skalní chrámy Maharáštry II.

Průzkum jeskynních chrámů v Maharáštře začneme v oblasti města Púna. Z období na přelomu letopočtu v buddhistickém Kárlé se posuneme do 2. pol. 1. tisíciletí (hinduistický Patalešvar). Ve druhé části přednášky se podíváme do regionu u města Aurangabád. Podrobnou prohlídku věnujeme rozsáhlému areálu jeskynních chrámů a klášterů v Ellóře, především hinduistickému Kailasanáthovu chrámu, úžasné největší monolitické stavbě na světě, a dalším buddhistickým i džinistickým skalním chrámům v této lokalitě.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


INDONÉSIE

 

Staré umění Jávy 8.-9. století

S námořním obchodem přišly na Jávu v 6.-7. století indické náboženské systémy a jejich výtvarná kultura. Hinduismus zanechal své kamenné poselství v chrámech na vulkanické planině Dieng. Největší proslulosti však dosáhly mohutné a bohatě zdobené chrámy postavené na střední Jávě v 8.-9. století za vlády dynastií Sandžajů a Šailendrů v království Mataram: buddhistický Borobudur a Sewu, hinduistický Prambanan a Plaosan. Navzdory četným zemětřesením jsou tyto památky neustále opravovány a zaslouží si pozornost každého milovníka archeologie a výtvarného umění.

↑↑

Výtvarná a divadelní kultura Bali

V převážně muslimské Indonésii představuje ostrov Bali enklávu hinduistického náboženství a kultury. V první části pořadu se seznámíme s významnými památkami posledních deseti století, od jeskynních svatyní (Goa Gajah) a posvátných pramenů (Tampak Siring), přes královské paláce (Klungkung) až po velké chrámové areály (Pura Besakih), dodnes denně využívané věřícími Balijci. V druhé části se ve videoukázkách za hudebního doprovodu gamelanu přeneseme do divadelních představení, která obsahově těží z hinduistického eposu Rámajána (představení Kecak), dvorské kultury i lidových námětů (představení a taneční čísla Legong, Barong, Telek, Jauk aj.).

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IRÁN

 

Starověký Irán

V přednášce se podíváme na to, co zbylo z prastaré říše Elam v úrodné nížině (Súsy) nebo z království Médů (Ekbatana). Podrobně prostudujeme, jak uměli stavět vládci Perské říše z dynastie Achajmenovců (Persepolis), věční rivalové antických Řeků. Práce perských kameníků dodnes udivují svým fortelem i výtvarným citem. Na dědictví Achajmenovců po staletích navázali panovníci říše Sasánovců. Pořad bude přehlídkou nejvýznamnějších dochovaných lokalit starověkých kultur na území dnešního Iránu a neopomene také věnovat pozornost uměleckým pokladům v muzeích.

↑↑

Islámské umění Persie

Posluchači se podívají do Persie po příchodu islámu a jeho výtvarných kánonů. Po středověkých mauzoleích, mešitách a pevnostech v Hamedánu, Šírázu či pouštních městech (Meybod, Jazd) vrcholí islámské umění v monumentálních stavbách a dekorativní stylu barevných keramických obkladů v Isfahánu za vlády dynastie Safíjovců v 16.-17. století. Budou odhalena nádherná tajemství safíjovských paláců.

↑↑

Principy tvorby indických a perských zahrad

Zahradní umění v Persii a Indii prožilo svůj vrchol v 16. a 17. století. Pořad se zaměří na hlavní koncepce okrasných zahrad, které se opírají o islámské náboženství a korán. Přísné geometrické pojetí zahrad a využití vodních kanálů je typické pro perské palácové zahrady z období vlády Safíjovců v Isfahánu i Šírázu. V mughalské Indii byly budovány rozsáhlé zahrady jako památníky vládců, v nichž se architektura panovníkova mauzolea ideově váže k symetrii celé zahrady (Dillí, Agra, Aurangabád).

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


KAMBODŽA

 

Umění říše Khmérů

Říše Khmérů kvetla na území tzv. Indočíny neboli Zadní Indie. S územní expanzí říše v 10. století šla ruku v ruce výstavba nového hlavního města Angkoru v dnešní Kambodži. Pořad nás provede před-angkorskými lokalitami, khmerskými stavbami a reliéfními kamennými dekoracemi od formativního období v 7. století  až do závěru 12. století, v němž vládl asi největší khmérský panovník-stavitel, král Džajavarman VII. Přednáška neopomene výrazné vlivy hinduistického náboženství a kosmologie na angkorských chrámech (Prasat Kravanh, Angkor Wat) a pozdější vliv mahajánového buddhismu ve výzdobě chrámů i klášterů (Bayon, Preah Khan, Ta Prohm).

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


KOREA

 

Korea v období království Silla

Silla byla v prvním tisíciletí n. l. jedním ze Tří království v Koreji. Po celých těchto tisíc let bylo hlavním městem Kjongdžu (Gyongju) v jihovýchodní části poloostrova. V přednášce si projdeme archeologický park s pohřebními mohylami (tumuly) vládců Silly i poklady, které jejich nitro vydalo při archeologickém průzkumu. Mezi památkami v blízkém okolí města objevíme v buddhistickém klášteře Bulguksa pagodu, v níž byly nalezeny nejstarší tištěné texty na světě. Dalším korejským národním pokladem je kopulový chrám Sokkuram. Vydáme se na túru pohořím Namsan jižně od Kjongdžu, jehož každé údolí nabízí buddhistické skalní reliéfy a sochy přímo pod otevřeným nebem.

 ↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


SRÍ LANKA

 

Staré umění Srí Lanky

Srí Lanka se pyšní přijetím buddhismu už ve 3. století př. n. l. Následujících 400 let zanechalo v hlavním městě království Anuradhapuře obrovské stúpy, které se svými rozměry řadí hned za egyptské pyramidy. V průběhu 1. tisíciletí bylo srílanské umění stále ovlivňováno výtvarnými impulsy z jižní Indie, postupně však dokázalo dospět k samostatnému uměleckému výrazu v architektuře i sochařství. Přednáška se zaměří na památky hlavních měst jednotlivých období (Anuradhapura, Sigiriya, Polonnaruwa, Yapahuwa, Kandy) i pozoruhodné stavby v dalších lokalitách (Mihintale, Dambulla, Medirigiriya). 

 ↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIETNAM

 

Umění Čampy

Proč je říše Čampa, která trvala od 3. do 19. století (s mocenským a uměleckým vrcholem mezi 8.-14. stoletím) na západě tak málo známá? Co zbylo z jejích památek po ničivých válkách ve 20. století? Odpovědi dá pořad, který obsáhne nejvýznamnější čamské stavební památky včetně slavného areálu My Son a chrámů v oblasti měst Quy Nhon, Nha Trang a Phan Rang. Prohlédneme si sochařská díla čamské epochy v muzeích v Hanoji, Danangu i Ho Či Minhově Městě (Saigonu).

 ↑↑

 

ZPĚT DO PŘEDNÁŠEK O UMĚNÍ

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


AMERIKA

 BOLÍVIE

 

Archeologie Altiplana a pacifického pobřeží

Kultury andské náhorní oblasti (Altiplana) se odpradávna ovlivňovaly s kulturami pobřeží Pacifiku. Od prastarých náhorních kultur Tiwanaku a Chavín se proto přesuneme do lokalit Paracas a Nazca v suché pobřežní oblasti. Komplexnější představu máme o civilizaci Moche v severním Peru a na ni navazujících mladších kulturách Chimú (Chan-Chan) a Sicán. Zpět na Altiplanu se na území Bolívie i Peru budeme věnovat památkám nejznámnější předkolumbovské říše v Jižní Americe – říše Inků. 

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


GUATEMALA A HONDURAS

 

Mayové v džungli a na vysočině

Mayská civilizace kvetla i místech, která jsou dnes zarostlá bujnou džunglí, ať už je to slavné Palenque v mexickém svazovém státě Chiapas anebo ohromující Tikal v peténské džungli severní Guatemaly. Zajímavé odlišnosti ve výtvarném projevu nalezneme v mayském osídlení v kopcích západního Hondurasu (Copán). Všechny tyto lokality přinášejí světu v posledních dekádách překvapivé objevy.

↑↑

Indiáni před Cortézem a dnes

Přednáška je věnována významným indiánským kulturám středního Mexika ve staletích před příchodem Evropanů. O Toltécích (Tula) máme stále velký nedostatek informací. Stavby, plastiky, keramika a reliéfy Mixtéků (Mitla) a zejména Zapotéků (Monte Albán) a Aztéků (Tenochtitlán) jsou výmluvnější. Pořad ukončí ukázky soudobé výtvarné (především textilní) produkce Indiánů v mexickém Chiapasu a na guatemalské vysočině v oblasti jezera Atitlán.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


MEXIKO

 

Stará centra středního Mexika

Z velkých kultur mezoamerického starověku se budeme věnovat civilizaci Olméků na pobřeží Mexického zálivu (La Venta). Potom zaměříme pozornost na starobylé kultovní centrum Teotihuacan na mexické náhorní plošině. Výtvarný a duchovní vliv obou těchto kultur dozníval ve velkém regionu Mexika ještě v tzv. poklasické době, kterou ukončil příchod španělských dobyvatelů. Obrazový materiál z archeologických lokalit je v celém cyklu doplněn ukázkami z předních muzeí.

↑↑

Mayové na Yucatánu

Mayové žili v městských státech a zanechali po sobě spoustu památek, které jsou stále pod drobnohledem archeologů. Žádná přednáška o tomto národu nemůže pominout alespoň některé z desítek mayských měst na poloostrově Yucatán – především Chichén Itzá a Uxmal – a také nádhernou mayskou keramiku, která je ozdobou muzejních i soukromých sbírek.

↑↑

Mayové v džungli a na vysočině

Mayská civilizace kvetla i místech, která jsou dnes zarostlá bujnou džunglí, ať už je to slavné Palenque v mexickém svazovém státě Chiapas anebo ohromující Tikal v peténské džungli severní Guatemaly. Zajímavé odlišnosti ve výtvarném projevu přineslo mayské osídlení v kopcích západního Hondurasu (Copán). Všechny tyto lokality přinášejí světu v posledních dekádách překvapivé objevy.

↑↑

Indiáni před Cortézem a dnes

Přednáška je věnována významným indiánským kulturám středního Mexika ve staletích před příchodem Evropanů. O Toltécích (Tula) máme stále velký nedostatek informací. Stavby, plastiky, keramika a reliéfy Mixtéků (Mitla) a zejména Zapotéků (Monte Albán) a Aztéků (Tenochtitlán) jsou výmluvnější. Pořad ukončí ukázky soudobé výtvarné (především textilní) produkce Indiánů v mexickém Chiapasu a na guatemalské vysočině v oblasti jezera Atitlán.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


PERU

 

Archeologie Altiplana a pacifického pobřeží

Kultury andské náhorní oblasti (Altiplana) se odpradávna ovlivňovaly s kulturami pobřeží Pacifiku. Od prastarých náhorních kultur Tiwanaku a Chavín se proto přesuneme do lokalit Paracas a Nazca v suché pobřežní oblasti. Komplexnější představu máme o civilizaci Moche v severním Peru a na ni navazujících mladších kulturách Chimú (Chan-Chan) a Sicán. Zpět na Altiplanu se na území Bolívie i Peru budeme věnovat památkám nejznámnější předkolumbovské říše v Jižní Americe – říše Inků. 

↑↑

 

ZPĚT DO PŘEDNÁŠEK O UMĚNÍ

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


EVROPA

 


ARMÉNIE

 

Církevní architektura staré Arménie

Arménie se pyšní tím, že je nejstarší zemí, která přijala křesťanství jako státní náboženství. Od 4. století se pak rozvíjelo arménské církevní umění, které dosáhlo vrcholu v mohutných kostelech 9. -13. století. Přednáška zavede posluchače k počátkům arménské církve (Khor Virap), katedrále Zvartnoc, klášteru Geghard, památkám u jezera Sevan (Noratus, Hayravank) i severně od něj (Gošavank, Hagartsin), souboru památek v kaňonu Debed (Sanahin, Haghpat, Akhtala) i do Gandzasar v dnešním Náhorním Karabachu.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


BELGIE

 

Poklady belgických měst I. (Bruggy a Gent)

Flanderské nížiny a především jejich přístavy Bruggy a Gent dosáhly ve 13.- 15. století značného rozvoje a bohatství, které se odrazilo na umělecké produkci nejvyšší evropské úrovně. Monumentální gotická architektura, reprezentativní radnice a městské zvonice, kouzelná nábřeží grachtů (kanálů), prostorné kostely, malířská tradice „vlámských primitivů“ a dodnes přebohaté sbírky muzeí – to vše potěší každého milovníka i znalce umění.

↑↑

Poklady belgických měst II. (Antverpy a Brusel)

Od 16. století začal v Nizozemí růst význam Antverp, které jsou dnes druhým největším evropským přístavem. Město Rubense a brusíren diamantů nabízí i řadu uměleckých zážitků ve státních muzeích i historických domech soukromých sběratelů. Přednáška ukáže, že Brusel není jen hlavním městem EU, ale má bohatou výtvarnou historii i současnost. Část výkladu bude opět věnována výjimečným muzejním a galerijním sbírkám.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


MALTA

 

Megalitické památky Malty

Systematická prohlídka unikátních megalitických památek ze 4. a 3. tisíciletí př. n l. zahrne lokality zapsané na Seznam kulturního dědictví UNESCO, ať už méně navštěvované (Ta Hagrat a Skorba na Maltě) nebo velmi ty velmi známé, jako jsou Hagar Qin, Mnajdra a Tarxien na Maltě a Ggantija na ostrově Gozo. Neopomeneme ani významné exponáty Národního archeologického muzea ve Vallettě a ve Victorii, především proslulé „tlusté Venuše“.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


ŠPANĚLSKO

 

Andalusie I. (Cádiz, Málaga, Granada)

Bohatá kulturní historie oblasti bude ukázána na památkách fénického a punského období v Cádizu, údajně nejstarším městě v Evropě. Přes antiku přejdeme k muslimskému období (pevnosti Alcazaba v Málaze a Granadě, paláce Nasrovců v Alhambře v Granadě), mudéjarskému stylu i renesančním a barokním pokladům katolické Andalusie (katedrály a kláštery v Málaze a Granadě, zahrady Generalife). Obrazová fotodokumentace zahrnuje nejen exteriery a interiery památek, ale také bohaté muzejní sbírky.

↑↑

Andalusie II. (Sevilla, Córdoba, Baeza, Úbeda)

Největší město Andalusie Sevilla nabízí kromě proslulých  památek (katedrála, královský hrad, kláštery a hospitaly) také bohaté archeologické muzeum (antické památky) a obrazovou galerii (nepřekonatelná kolekce Murilla). Cordobská Mezquita, maurská mešita se stovkami sloupů a vestavěnou křesťanskou katedrálou, je nepochybně jednou z nejpodivuhodnějších architektonických památek v Evropě. Méně navštěvovaná půvabná renesanční města Baeza a Úbeda ve východní Andalusii si zaslouží pozornost milovníků umění (památka světového dědictví UNESCO).

↑↑

Maurské umění ve Španělsku

V průběhu 8.-15. století byla větší či menší část Iberského poloostrova ovládána muslimy. Zanechali po sobě bohaté výtvarné dědictví, které později nedokázala překrýt ani silná katolizace Španělského království a španělské výtvarné umění se jím inspirovalo. Podíváme se do maurských mešit (Toledo, Córdoba), paláců (Sevilla) a palácových pevností (Málaga, Alhambra v Granadě), věží (Giralda v Seville), zahrad (Generalife v Granadě) i muzejních sbírek.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VATIKÁN

 

Vatikánská muzea

Muzea v papežském státě Vatikánu se řadí mezi největší a nejslavnější muzejní komplexy na světě. Staletí sběratelské činnosti papežů a badatelského úsilí stovek kurátorů soustředila do rozsáhlých budov nesmírné bohatství uměleckých a historických artefaktů. Od sbírek etruských děl přes nejkrásnější plastiky antického světa až k současnému církevnímu umění nás vedou početné sály a dlouhé chodby. Svébytnými uměleckými skvosty jsou i některé sály, komnaty a kaple s díly renesančních géniů (Raffael, Michelangelo) včetně světoznámé Sixtinské kaple, kterou prohlídka muzeí vrcholí.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

ZPĚT DO PŘEDNÁŠEK O UMĚNÍ