Ukázky textů publikovaných v odborných časopisech
a na vědeckých konferencích

 

MARKETING     nástroje komunikace     osobní prodej     podpora prodeje

   

                         přímý marketing     veletrhy a eventy

 

MÉDIA     mediální obraz 

 

ŠKOLSTVÍ     internet     zahraničí

 

MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU    asociace    památky    rodinné firmy

 

         statistiky    trendy    veletrhy

 

OSTATNÍ     obchodní styk  

 

Licence Creative Commons  Text a foto, jehož autorem je Aleš Krejčí / World Trend, podléhá licenci Creative Commons.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

MARKETING

 

NÁSTROJE KOMUNIKACE

 

 
Jiná prostředí B2B komunikace

Text se věnuje jiným odborným prostředím než obchodním jednáním, v nichž profesionálové také spolu komunikují a spoluvytvářejí image své firmy i sebe samotného
(Publikováno ve skriptech Marketingová komunikace, Praha, 2016)

…   Z hlediska marketingové komunikace jde o rozvinutí metod PR v prostředí B2B. Osobní angažmá představitele firmy však současně přináší budování PR osobnosti, která se dlouhodobou aktivitou zviditelňuje a etabluje ve svém oboru, což ji pomáhá jak v kariérním růstu ve vlastní firmě    … celý článek

↑↑

Typologie nástrojů komunikace v marketingovém obrazu světa

Konferenční příspěvek o tom, jak se lépe vyznat a účinněji používat narůstající rodinu nástrojů a metod marketingové komunikace.
(Prezentováno na 2. mezinárodní konferenci Marketingová komunikace a společnost, Praha, 2013)

…  Vágní přístup k terminologii a typologii marketingové komunikace je v dnešní situaci pro marketéry zcela neudržitelný. Nepřesné chápání pojmů a účinků jednotlivých komunikačních nástrojů posiluje intuitivní složku v rozhodování o využití různých nástrojů v komunikačních kampaních. Vede k očekávání takových výsledků, které se nemohou dostavit, snižuje účinnost kampaní i synergický účinek    … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

OSOBNÍ PRODEJ

 

Smlouvejte nesmlouvavě

Článek o osobním prodeji, ale hlavně o nákupech na tržištích orientálního světa i Latinské Ameriky a umění smlouvat o cenu.
(Publikováno v Magazínu MF Dnes, 1995 ) 

…  Obchodník je dobíhá na prahu krámu. „Dobře, pane, 480 dinárů, ale toto poslední cena. Míň nemohu!“ Turista se obrací k ženě: „Já už na to nemám nervy! Dej mu těch 480!“ „Nebuď měkkej, Pepo, doraz ho!!“, zní rozkaz. Obchodník si rve vlasy, proklíná ženské plemeno   … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

PODPORA PRODEJE

 

Podpora prodeje a přímý marketing v nízkonákladovém režimu

Článek se věnuje těm metodám marketingové komunikace, které pomáhají budovat adresní databáze zákazníků (nástroje podpory prodeje) a které je využívají (přímý marketing).
(Publikováno ve sborníku Výzvy marketingu v současné krizi, 2013)

…   Nepřesné chápání pojmů a jednotlivých komunikačních nástrojů, například běžně používané tvrzení, že reklama je formou podpory prodeje, jen posiluje intuitivní rozhodování o využití různých nástrojů v kampaních. Vede k očekávání takových výsledků, které se nemohou dostavit, snižuje účinnost kampaní i synergický účinek, kterého by jinak bylo možné dosáhnout.   … celý článek

↑↑

Věrnost nad zlato

Zpráva z konference, zaměřené na zákaznickou věrnost v maloobchodě. Ukazuje se, že spotřební chování zákazníků se o mnoho nezměnilo a řada tehdejších poznatků je platná i dnes.
(Publikováno v časopisu COT Business, 2003)

…   Aby věrnostní programy byly účinné, musí zákazníky motivovat odměnou (bonusem, výhrou, šekem, voucherem) nebo nadstandardní službou pro věrné (VIP) klienty. U rychloobrátkového zboží jsou nejrozšířenější bodové systémy: zákazník sbírá body, kupony, známky, někdy prostřednictvím věrnostní karty, a po dosažení jejich určitého množství získá odměnu.   … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

PŘÍMÝ MARKETING

 

Podpora prodeje a přímý marketing v nízkonákladovém režimu

Článek se věnuje těm metodám marketingové komunikace, které pomáhají budovat adresní databáze zákazníků (nástroje podpory prodeje) a které je využívají (přímý marketing).
(Publikováno ve sborníku Výzvy marketingu v současné krizi, 2013)

…   Nepřesné chápání pojmů a jednotlivých komunikačních nástrojů, například běžně používané tvrzení, že reklama je formou podpory prodeje, jen posiluje intuitivní rozhodování o využití různých nástrojů v kampaních. Vede k očekávání takových výsledků, které se nemohou dostavit, snižuje účinnost kampaní i synergický účinek, kterého by jinak bylo možné dosáhnout.   … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

VELETRHY A EVENTY

 

Eventy

Kapitola učebního textu věnovaná eventům a využití jejich silného dopadu na vnímání účastníků pro posílení loajality k firmě, značce nebo produktu.
(Publikováno ve skriptech Marketingová komunikace, Praha, 2016)

…   Je evidentní, že silná stránka eventů, tedy schopnost díky své jedinečnosti a autenticitě proniknout do emočního vnímání účastníka, je současně i slabinou eventů, protože jejich příprava je velmi náročná a často i velmi nákladná.   … celý článek

↑↑

Veletrh: nástroj komunikace i produkt organizátora

Text zaměřený na veletrh nejen jako nástroj marketingové komunikace mezi vystavovatelem a návštěvníkem, nýbrž jako svébytný produkt, se kterým vstupuje jeho organizátor na trh.
(Příspěvek na mezinárodní konferenci KO(MEDIA), Praha, 2012)

… Prostředí veletrhů je stále vyhledávané a v některých ohledech nezastupitelné. Veletržnictví je podobně jako jiné prostředky tradičního marketingu vystaveno v posledních 15 letech rostoucímu tlaku nových médií, především internetu. Stejně jako u ostatních klasických médií vyvstává s naléhavostí otázka dnešní životaschopnosti a konkurenceschopnosti veletrhů a výhledů do let příštích.   … celý článek

↑↑

Plánování výstavní účasti firmy na tuzemském veletrhu

Metodická pomůcka určená pro marketingové manažery a coaching. Umožňuje objektivní a racionální rozhodování při výběru veletrhu vhodného pro vystavovatelskou účast vlastní firmy.
(Publikováno ve skriptech Masová, mediální a marketingová komunikace, 2011) 

…  Veletrhy mají komplexní charakter. Výstavní účast firmy v sobě zahrnuje řadu nástrojů marketingové komunikace a může přinést významné synergické efekty. Vystavování je však pro firmu finančně, organizačně a logisticky náročné, vyčerpává všechny 3 klíčové zdroje firmy (lidé, peníze a čas), které jsou limitované.    … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

MÉDIA

 

MEDIÁLNÍ OBRAZ

 

Památky v médiích

Příspěvek k marketingu památkových objektů, diferenciaci vůči konkurujícím turistickým atrakcím, segmentaci návštěvníků a možnostem jejich vhodného oslovení v různých mediích.
(Prezentováno na konferenci Památky probuzené, Poděbrady 2012)

…   Odlišení nabídky vlastní památky od nabídek ostatních památek ve stejném regionu anebo podobných památek v cizích regionech je v mediální komunikaci památkových objektů ČR hrubě zanedbáno a podceněno. Naprostá většina veřejně přístupných památek je v tradičních masmédiích, průvodcích, prospektech i na internetu nabízena šablonovitým a fádním způsobem.   … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

ŠKOLSTVÍ

 

INTERNET

 

Víra v internet a kritické myšlení

Konferenční příspěvek věnovaný přehnané důvěře v internetové vyhledávače, opřený o výzkum mezi studenty marketingové komunikace. 
(Prezentováno na mezinárodní konferenci Marketingová komunikace, Praha 2011)

… Současná mladá generace zcela rutinně používá internet jako snadno a rychle dostupný zdroj informací, zábavy a komunikace. Každodennost vytváří víru v aktuálnost a kvalitu získaných informací. Pohodlná práce s klíčovými slovy a vyhledávači tuto víru dále posiluje, přestože se mnohdy jedná o zastaralé informace nebo pochybné zdroje.   … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

ZAHRANIČÍ

 

Dvě školy po dvaceti!

Článek o nejslavnějších univerzitách v USA, především o dvou, které leží nedaleko sebe u Bostonu: Harvardu a MIT. Sice jde už o starší článek, ale stále dobře vystihuje stav a podmínky v nejprestižnějších vysokých školách na světě.

…   Prestižní a drahé americké univerzity nechají projít jen takové studenty, kteří dělají jménu a úrovni své školy čest. Ovšem diplom z Harvardu, Yale nebo CALTECHu (Kalifornské techniky) dělá pravé divy. Už se vás nikdo na víc neptá. Diplom hovoří sám za sebe a otevírá svému majiteli dveře na vysoká místa v průmyslu, výzkumu, ve státní správě.  … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

OSTATNÍ

 

OBCHODNÍ STYK

 

Pozvání na čínskou večeři

Instruktážní text o tom, jak se připravit a chovat v Číně při stolování s obchodními partnery anebo jako host na konferenčním rautu.
(Publikováno v časopisu Obchod Kontakt Marketing, 2001)

…  Počet hlavních chodů bývá 10 i více a mnohdy ani hlavní hostitel nedokáže odpovědět na otázku, kolik chodů bude ještě následovat. Pro cizince tato nejistota přikazuje být připraven na vše, mít stále nějakou rezervu, ale na druhé straně se neochudit o skutečně skvělé zážitky, estetické i chuťové.  …  celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

STATISTIKY

 
Kam a jak cestujeme v naší vlasti?

Podívejme se na domácí cestovní ruch v Česku pohledem statistiky posledních let. Něco se celá léta nemění a něco nás překvapí.
(Publikováno v časopisu KAM po Česku, 2018)

…  Zveřejňovaná čísla jsou poněkud zkreslena tím, že nezahrnují ubytování turistů v soukromí a malých penzionech anebo občasné ubytování skupin ve školních tělocvičnách, klubovnách tělovýchovných jednot nebo na farách.   … celý článek

↑↑

Kejklíři, polykači ohně, žongléři …

Mírně provokativní článek o tom, jak číst oficiální statistiky o počtu ubytovaných hostů v krajích ČR a jak přidání dalšího pohledu na problém změní umístění jednotlivých krajů v celkovém pořadí.
(Publikováno v časopisu KAM po Česku, 2011)

…  Každý kraj zdědil jiné množství historických památek a přírodních krás. Kraje se od sebe liší hustotou dopravní sítě a kvalitou silnic nebo veřejné dopravy. Některé kraje dokáží propagovat své turisticky atraktivní cíle lépe, jiné hůře. A tak se jen pomalu během let mění stereotypní image našich regionů, tedy to, jak je vnímáme.   … celý článek

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

 

ZPĚT