Publikováno v měsíčníku Pražský přehled kulturních pořadů, 2014, 62 (4), str. 132.

 

Pár dobrých důvodů, proč navštívit Palác Kinských

 

Aleš Krejčí

 

Pro orientální umění Praha stále není městem zaslíbeným. Možná je to tím, že k němu nemáme užší vztah jako lidé v bývalých koloniálních zemích. Vůni exotiky a mořské dálky známe jen z knížek nebo ze zájezdů. A přestože v našem městě sídlí obě veřejné instituce, které mají v České republice sběr a vystavování artefaktů z Asie na starosti, otázka stálé expozice visí jakoby stále na vážkách. Přitom kvalita našich sbírek, zejména čínského a japonského umění, je na evropské úrovni.

palac-kinskychNáprstkovo muzeum, součást Národního muzea, dostalo před půlstoletím k dispozici barokní zámek v Liběchově u Mělníka a po důkladné rekonstrukci v něm vystavovalo své asijské sbírky od roku 1975. Pak přišla velká voda 2002, která zaplavila zámek i zámecký park, a expozice byla uzavřena. Úvaha o tom, že by se tato expozice přemístila do Prahy, je asi chimérou: areál U Halánků na Betlémském náměstí, sídlo Náprstků, má už tak dost problémů s nedostatkem výstavního prostoru a nedávným uzavřením americké expozice. Asijskou sbírku, jejíž nejstarší předmět byl pořízen v roce 1863 a která dnes čítá kolem 50 tisíc artefaktů, tak nyní muzejní kurátoři jen oprašují v depozitářích. Je smutnou skutečností, že skvostné exponáty zůstávají skryty očím nejméně jedné generace návštěvníků.

Sbírkové fondy Národní galerie, jejíž Sbírka orientálního tibetsky-dharmapala-jamaumění byla založena v roce 1952, shromažďují téměř 15 tisíc předmětů. Také tato sbírka dlouho hledala své trvalé umístění. Našla ho v letech 1998 – 2009 v rozlehlých sálech zámku na Zbraslavi, které, stejně jako prostorné nádvoří, umožňovaly pořádat zajímavé doprovodné akce. Začátek roku 2011 se nesl v naději na lepší zítřky: v paláci Kinských na Staroměstském náměstí byla významná část orientálního umění Národní galerie opět zpřístupněna. Nová stálá expozice Umění Starého světa předvedla paralelu dvou velkých regionů. V prvním patře paláce ukázala to nejlepší z asijských sbírek Národní galerie. Ve druhém patře soustředila exponáty egyptského a antického umění, převážně ze sbírek Národního muzea a Univerzity Karlovy. Nyní je Umění Starého světa z ekonomických důvodů už řadu měsíců uzavřeno, v provozu je pouze Konírna pro příležitostné výstavy. Je proto dobrou zprávou, že stálá expozice bude od 17. dubna 2014 opět otevřena!

Dalším důvodem, proč zajít ke Kinským, může být i výstava Vietnamské umění v Čechách, právě probíhající v Konírně. Na rozdíl od čínských nebo japonských sbírek jsou předměty z Vietnamu u nás zastoupeny mnohem méně početně. U země, jejíž příslušníci tvoří mnohatisícovou a nepřehlédnutelnou menšinu v dnešní České republice, to poněkud překvapí. Komorní rozměr výstavy je ovšem dán i prostorem Konírny, která bývá více využívána provietnamsky-avalokitesvara výstavy grafiky. Vietnamské umění nám ale předvádí i trojrozměrné exponáty. Tím zdaleka nejstarším je bronzový buben z Dong Sonu z období kolem počátku letopočtu, připomínající tehdejší kulturu severního Vietnamu a jižní Číny. Sochařství je reprezentováno lakovanými dřevořezbami s buddhistickými náměty, vesměs z 18.–19. století. Mezi nimi se významně uplatňuje i několik zapůjčených exponátů Náprstkova muzea, zakoupených roku 1943 od známého sběratele Joe Hlouchy. Keramika je zastoupena ukázkami malované kameniny a porcelánu z 19. století, malířství tušovými malbami na papíře a kolorovanými dřevořezy, vesměs z 20. století. Jak si vysvětlit ten velký časový skok mezi bronzovým bubnem a exponáty z poměrně nedávné doby? Kde jsou předměty z dlouhého období říše Čampa (2.–15. století), která byla významným rivalem říše Khmérů z Kambodže? Kurátorka výstavy Z. Klimtová tvrdí, že předměty z Čampy nejsou v Česku zastoupeny ve státních ani soukromých sbírkách. (Vážnému zájemci o umění Čampy doporučuji návštěvu Muzea zlata Istvána Zelnika v Budapešti, které od roku 2011 vystavuje kovové exponáty starých kultur jihovýchodní Asie, včetně unikátů, které v jiných muzeích v Evropě nejsou k vidění.)

Výstava v Konírně paláce Kinských potrvá do 11. 5. 2014.

 

Foto: World Trend, Národní galerie v Praze

 

Další články k tématu:   Čínské umění,   Islámské umění,   Indické umění,   Khmérské umění

 

ZPĚT