ANOTACE CESTOVATELSKÝCH POŘADŮCestovatelská promítání 165X165

 

Všechny pořady jsou doprovázeny projekcí bohatého originálního obrazového materiálu.

 

 

ASIE    Čína    Indie    Indonésie    Irán    Kambodža    Korea    Laos    Taiwan

 

AMERIKA     Belize    Guatemala    Mexiko    Salvador

 

EVROPA    Arménie    Belgie    Slovinsko    Španělsko 
 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


ASIE

 

111. Portugalci v Asii

Portugalské námořní plavby a objevitelské úspěchy umožnily koloniální expanzi v jižní Asii, jihovýchodní Asii i na Dálném Východě. Zlatý věk obchodu, především s kořením, však trval jen jedno století před rokem 1580. Portugalcům koncem 16. století vyrostli v Asii zdatní konkurenti – Holandané a Angličané – a portugalské panství se postupně zmenšovalo až do svého zániku ve 20. století. Kromě historických souvislostí a zajímavostí se pořad zaměří i na památky portugalského panství zejména v Indii, na Srí Lance a v Číně (Macao). 

↑↑


ČÍNA

 

43.  Posvátné hory staré Číny

Hory byly v mnoha starých kulturách považovány za sídla bohů a místa duchovního významu. V horských údolích i na vrcholech se stavěly chrámy a kláštery různých vyznání, které byly a dodnes jsou cílem poutníků i turistů. V Číně jsou navíc nejposvátnější horstva propojena určitou numerologií. Pořad se zaměří na pětici poutních hor taoistické víry a čtveřici hor čínského buddhismu, považovaných za sídla čtyř hlavních bódhisattvů.

↑↑

82.  Provincie Yunnan

Tato provincie na samém jihozápadě čínského teritoria vždycky stála trochu mimo dění Říše středu. Může se dnes hlavní město provincie Kunming měřit s ostatními metropolemi vnitrozemské Číny? Je v Yunnanu opravdu nejbohatší přírodní genofond z celé Číny?  Stojí Kamenný les u Kunmingu za návštěvu? Je v historickém městě Dali pořád hodně turistů? Jaké jsou nejlepší treky v oblasti jezera Erhai?

↑↑

83.  Hory a údolí čínského Yunnanu

Základnou pro treky se nám stane město Lijiang, které na sebe zdařilou rekonstrukcí po zemětřesení v roce 1996 upoutalo pozornost tak, že získalo zápis do seznamu UNESCO. Odtud se vydáme do tzv. Prvního ohybu řeky Yangtze a pak budeme sledovat její tok Soutěskou skákajícího tygra, jedním z nejhlubších kaňonů světa. Bez povšimnutí nenecháme blízkou pětitisícovou Sněžnou horu nefritového draka ani travertinové terasy Baishuitai.

↑↑

84. S batohem jižní Čínou

Procestujeme tři nejjižnější čínské provincie. V Yunnanu se vydáme do tzv. Prvního ohybu řeky Yangtze a pak budeme sledovat její tok jedním z nejhlubších kaňonů světa. Ve městě Dali nás zaujme okolí jezera Erhai i místní trhy, v Kunmingu staré památky a výlet do Kamenného lesa. Provincie Guangxi nám nabídne své opěvované vápencové krajiny v samotné metropoli Guilin i nedalekém městečku Yangshuo. V pobřežním Macau se dotkneme portugalské historie města i center hazardu. Pestrá směs dojmů nám nakonec přiblíží pulzující Hong Kong.

↑↑

100.  Z Gansu do Sečuánu

Cesta nás povede z Lanzhou, hlavního města provincie Gansu, přes lokality Hedvábné stezky na Žluté řece (buddhistické jeskyně Bingling Si), významný klášter tibetského lamaismu Labrang ve městě Xiahe a pastviny tibetských nomádů Ganjia až do Langmusi na hranici s provincií Sečuán. Krátce nahlédneme do bohaté přírody horstev severního Sečuánu a pořad ukončíme v Chengdu, metropoli bohaté provincie Sečuán.

↑↑

101.  Příroda čínského Sečuánu

Od veřejných zahrad v Chengdu, hlavním městě provincie Sečuán, nás exkurze nás povede do teplého a vlhkého klimatu buddhistické poutní hory Emei Shan v jižním Sečuánu s nádhernou subtropickou vegetací. Další část pořadu je věnována vynikajícím národním parkům v pohoří Min Shan na severu provincie  (NP Huanglong, NP Jiuzhaigou) v nadmořské výšce 2000-3600 m, s kouzelnými vodopády, desítkami jezer, nesčetnými travertinovými kaskádami a bohatou vegetací.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


INDIE

 

66.  Na velbloudu Thárskou pouští

Thárská poušť zabírá západní část indického Rádžastánu a tvoří polovinu hranice mezi Indií a Pakistánem. Východištěm putování nám budou starobylá města Bikanér a Džódhpur, která kvetla pod vládou osvícených maharádžů. Pravým centrem v poušti je však staré karavanní město Džajsalmér nazývané „zlaté“. Starší domorodci ještě pamatují dobu, kdy sem nevedla železnice ani elektrické dráty. V sedle dromedárů se pak vydáme do pouště, která není úplně bez života. Poznáme čistou krásu písečných dun, potkáme obyvatele pouštních oáz, zahlédneme zvěř, ptáky i hmyz. Budeme mít čas na přemítání o našem světě a o tom, jak se v něm máme a můžeme chovat.

↑↑

68.  Poutní místa Indie

O duchovním potenciálu Indie a zbožnosti Indů se hodně mluví, ale mnohdy nevíme, co si pod tím představit. V pořadu si ukážeme významný aspekt indické zbožnosti – cestování na posvátná místa: hory, chrámy, řeky. Promítání nás zavede do poutních míst hinduistů, muslimů, buddhistů a džinistů na březích řeky Gangy a Jamuny (Mathura, Varanásí), v Radžastánu (Puškar, Adžmér), Gudžarátu (Palitána), Madhjapradéši (Udždžain), Biháru (Bódhgaja) i v Bengálsku (Kálíghát).

↑↑

97.  Staré hvězdárny maharádži Džaj Singha II.

Měření času a poloh nebeských těles hrála ve starých civilizacích vždy důležitou roli, ať už v rytmu zemědělských prací, v náboženství nebo astrologii. V Indii začátkem 18. století pověřil mughalský panovník maharádžu z Džajpúru zpřesněním kalendáře a měření času. Maharádža postavil v pěti městech hvězdárny s rozměrnými přístroji, které dodnes budí údiv a nadšení. Pořad představí především dvě nejzachovalejší hvězdárny v Dillí a Džajpúru a objasní funkci hlavních staveb-přístrojů. Hvězdárna v Džajpúru je na seznamu UNESCO.

↑↑

99.  Perské zahrady v Iránu a Indii

Zahradní umění v Persii a Indii prožilo svůj vrchol v 16. a 17. století. Pořad se zaměří na hlavní koncepce a principy tvorby okrasných zahrad, které se opírají o islámské náboženství a korán. Přísné geometrické pojetí zahrad a využití vodních kanálů je typické pro perské palácové zahrady z období vlády Safíjovců v Isfahánu i Šírázu. V mughalské Indii byly budovány rozsáhlé zahrady jako památníky vládců, v nichž se architektura panovníkova mauzolea ideově váže k symetrii celé zahrady (Dillí, Agra, Aurangabád).

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


INDONÉSIE

 

74.  Putování za drakem Komodo

Pořad začíná odletem z čarokrásného Bali směrem na východ do mnohem méně (historicky i turisticky) rozvinutých oblastí Indonésie. Na západě ostrova Flores se v oblasti města Labuanbajo seznámíme s folklórními zvyky i tropickou přírodou. Odtud se lodí vydáme k menším ostrovům Rinca a Komodo, kde jako endemický druh žije největší ještěr na světě, varan komodský. Podíváme se do ekosystému této odlehlejší části indonéského souostroví a budeme pozorovat varany v jejich původním prostředí. 

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IRÁN

 

72.  Iránské hory a pouště

Podíváme se do iránských hor v podzimním období, kdy zejí prázdnotou nejvyšší partie pohoří Elborz (oblast Alam Kooh 4800 m) i nejvyšší hora celého Iránu, sopka Demavand. Po krátké zastávce v ptačí rezervaci na laguně u Kaspického moře v Anzali se vydáme na jih. Ve vysokých partiích pásmového pohoří Zagros ve středním Iránu nalezneme vyprahlou přírodu a ani živáčka. Kupodivu v pouštích je živěji. Ve městě Yazd se lidé už před staletími naučili, jak přežít nesnesitelné horko a šetřit s vodou. Výlet do hliněného města Meybod a zoroastriánské svatyně Chak Chak v poušti nám celý příběh dokreslí.

↑↑

99.  Perské zahrady v Iránu a Indii

Zahradní umění v Persii a Indii prožilo svůj vrchol v 16. a 17. století. Pořad se zaměří na hlavní koncepce a principy tvorby okrasných zahrad, které se opírají o islámské náboženství a korán. Přísné geometrické pojetí zahrad a využití vodních kanálů je typické pro perské palácové zahrady z období vlády Safíjovců v Isfahánu i Šírázu. V mughalské Indii byly budovány rozsáhlé zahrady jako památníky vládců, v nichž se architektura panovníkova mauzolea ideově váže k symetrii celé zahrady (Dillí, Agra, Aurangabád).

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


KAMBODŽA

 

108. Kambodža, země Khmérů

Jedna z menších zemí Indočíny stále zápasí s dědictvím minulosti a bojuje o budoucnost mezi rozvinutějšími zeměmi. Pořad provede posluchače prastarými khmerskými chrámy uprostřed džungle včetně slavného Angkoru, plovoucími vesnicemi na jezeře Tonlé Sap i poklady královského paláce v hlavním městě Phnom Penhu. Připomene genocidní režim Rudých Khmérů v letech 1975-78 a také mnohem příjemnější stránky kambodžského života, jako je tanec apsar nebo pojídání hmyzu v kambodžské kuchyni.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


KOREA

 

94.  Treky a Buddhové

Jižní Korea, třetí nejsilnější ekonomika Asie, je zemí starých buddhistických a konfuciánských tradic. Vždy byla považována za kulturní most mezi Čínou a Japonskem. Je také zemí zalesněných pohoří, byť nepříliš vysokých, v níž je trekking národní vášní. V pořadu spojíme treky s návštěvou horských buddhistických klášterů v národních parcích Songnisan, Jirisan a Seoraksan. Neopakovatelným zážitkem je trek po památkách v kopcích Namsan u Kyongdžu, starého hlavního města říše Silla, zvlášť když v jedné z pousteven potkáte buddhistickou mnišku z Česka. Při promítání nevynecháme cestu trajektem na vulkanický ostrov Jeju (Džedžu) s unikátním lávovým tunelem a výstup na tamní sopku Hallasan.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


LAOS

 

107. Laos

Nenápadná a řídce osídlená země v jihovýchodní Asii se nemůže pochlubit velkými městy ani kilometry pláží. Nabízí však jiné pozoruhodnosti. Řeku Mekong a její přítoky, které se vinou neprostupně zarostlými horami. Královské město Luang Prabang se starodávnými chrámy. Planinu džbánů, dodnes nesoucí rány po bombardování při americko-vietnamské válce, s megalitickými kamennými nádobami. Hlavní město Vientiane, klidné a trochu ospalé ve srovnání s hektickými metropolemi okolních zemí.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


TAIWAN

 

113. Neznámý Taiwan

Ostrov se pyšní velmi bohatou přírodou a vstřícnými obyvateli. Navštívíme pobřežní geopark Yehliu s bizarními erodovanými útvary, mramorovou soutěsku v NP Taroko a pestrou přírodou tamtéž. Podnikneme několik treků deštným horským lesem i vysokohorskými polohami nad 3000 m, včetně výstupu na Sněžnou horu (Xueshan) v NP Sheipa, vysokou téměř 4000 metrů. Nevynecháme cyklotúru kolem legendárního Jezera Slunce a Měsíce. S holandskými a čínskými památkami se seznámíme v historickém městě Tainan. O domorodých kořenech a japonských vlivech na život ostrova se dozvíme zajímavosti při prohlídce metropole Taipei.

↑↑

 

ZPĚT DO CESTOVATELSKÝCH POŘADŮ

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


AMERIKA

 


BELIZE

 

105.  Na řekách Střední Ameriky

Na kánoích i motorových člunech budeme pozorovat vegetaci a zvířectvo v ekosystému řeky Rio Dulce ve východní Guatemale, na řece Macal u města San Ignacio ve státě Belize i v kaňonu Sumidero a na vodopádech Agua Azul v mexickém Chiapasu. Pro doplnění obrazu středoamerické přírody navštívíme ZOO v mexické Villahermose a Tuxtla Gutierrez. Krokodýli, tapíři, jaguáři, leguáni, pelikáni, supové, papoušci …

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


GUATEMALA

 

78.  Sopky Střední Ameriky a Indiáni pod nimi

Po krátké návštěvě masivu Popocatépetl v Mexiku nás další část promítání zavede do Salvadoru k jedné z nejmladších sopek světa Izalco a také se podíváme do kráteru sopky Santa Ana. V Guatemale zahájíme cestu prohlídkou památek koloniálního města Antigua a poté se vydáme na exkurzi na úbočí aktivní sopky Pacaya. Trh v Chichicastenangu je považován za nejlepší indiánské tržiště potomků starých Mayů. Další část promítání nás zavede ke guatemalskému jezeru Atitlán uprostřed vulkánů, na jehož březích navštívíme rázovité indiánské vesnice.

↑↑

105.  Na řekách Střední Ameriky

Na kánoích i motorových člunech budeme pozorovat vegetaci a zvířectvo v ekosystému řeky Rio Dulce ve východní Guatemale, na řece Macal u města San Ignacio ve státě Belize i v kaňonu Sumidero a na vodopádech Agua Azul v mexickém Chiapasu. Pro doplnění obrazu středoamerické přírody navštívíme ZOO v mexické Villahermose a Tuxtla Gutierrez. Krokodýli, tapíři, jaguáři, leguáni, pelikáni, supové, papoušci …

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


MEXIKO

 

78.  Sopky Střední Ameriky a Indiáni pod nimi

Po krátké návštěvě masivu Popocatépetl v Mexiku nás další část promítání zavede do Salvadoru k jedné z nejmladších sopek světa Izalco a také se podíváme do kráteru sopky Santa Ana. V Guatemale zahájíme cestu prohlídkou památek koloniálního města Antigua a poté se vydáme na exkurzi na úbočí aktivní sopky Pacaya. Trh v Chichicastenangu je považován za nejlepší indiánské tržiště potomků starých Mayů. Další část promítání nás zavede ke guatemalskému jezeru Atitlán uprostřed vulkánů, na jehož březích navštívíme rázovité indiánské vesnice.

↑↑

81.  Tabasco a Chiapas

Promítání nás zavede do dvou států jižního Mexika. V Tabasku se podíváme do parku La Venta ve městě Villahermosa, kde je zoopark a především unikátní sbírka plastik staré indiánské kultury Olméků. Na středoamerickou faunu a flóru se zaměříme i v oblasti hlavního města Chiapasu, města Tuxtla Gutierrez. Nedaleký San Cristobal je střediskem indiánských kmenů celé oblasti, trhů, koloniálního umění a právem přitahuje pozornost návštěvníků.

↑↑

105.  Na řekách Střední Ameriky

Na kánoích i motorových člunech budeme pozorovat vegetaci a zvířectvo v ekosystému řeky Rio Dulce ve východní Guatemale, na řece Macal u města San Ignacio ve státě Belize i v kaňonu Sumidero a na vodopádech Agua Azul v mexickém Chiapasu. Pro doplnění obrazu středoamerické přírody navštívíme ZOO v mexické Villahermose a Tuxtla Gutierrez. Krokodýli, tapíři, jaguáři, leguáni, pelikáni, supové, papoušci …

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


SALVADOR

 

78.  Sopky Střední Ameriky a Indiáni pod nimi

Po krátké návštěvě masivu Popocatépetl v Mexiku nás další část promítání zavede do Salvadoru k jedné z nejmladších sopek světa Izalco a také se podíváme do kráteru sopky Santa Ana. V Guatemale zahájíme cestu prohlídkou památek koloniálního města Antigua a poté se vydáme na exkurzi na úbočí aktivní sopky Pacaya. Trh v Chichicastenangu je považován za nejlepší indiánské tržiště potomků starých Mayů. Další část promítání nás zavede ke guatemalskému jezeru Atitlán uprostřed vulkánů, na jehož březích navštívíme rázovité indiánské vesnice.

↑↑

 

ZPĚT DO CESTOVATELSKÝCH POŘADŮ

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


EVROPA

 


ARMÉNIE

 

89.  Trekking v Arménii

Začneme krátkými treky v lesnaté oblasti u Diližanu mezi kláštery Gošavank a Hagarcin. Vícedenní trek přes Geghamské pohoří povede od antického chrámu v Garni a středověkého kláštera Geghard přes pastevecké osady a vrchol Ažhadak až k jezeru Sevan. V závěru pořadu vystoupíme na vrcholy Aragacu, nejvyšší hory Arménie, pak se pokocháme středověkým hradem Amberd a katedrálou ve Zvartnoc.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


BELGIE

 

106.  Belgické Flandry

Flanderská města ve středověku neuvěřitelně bohatla především díky námořnímu obchodu. Města jako Bruggy, Gent, Antverpy a o něco později i Brusel se staly synonymem pojmu luxusní zboží. Bohatství měst a cechů umožnilo investovat prostředky do báječných staveb církevních, veřejných i soukromých, vlámské malířství 15.-17. století je také světovým pojmem. Bohatství minulosti v dnešní době využívají belgické Flandry k dalším ziskům z cestovního ruchu. K tomu přidávají moderní turistické zajímavosti, především v Antverpách, druhém největším přístavu Evropy, a Bruselu, srdci Evropské unie.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


SLOVINSKO

 

102.  Slovinský kras v zimě

Navštívíme nezvyklé prostředí opuštených slovinských krasových pohoří uprostřed zimy: závrty v jižní oblasti masivu Sněžnik s medvědími stopami, hluboké propasti Škocjanu a kopce Zagora. Přejdeme vápencové pohoří Nanos do města Vipava i naučnou stezku u ponorné řeky v Rakov Škocjan. Do podzemí se pak podíváme při výpravě na člunech do jeskyně Križna jama a při návštěvě jeskyně Otoška jama v systému Postojné.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


ŠPANĚLSKO

 

109.  Andalusie

Pořad představí nejjižnější část Iberského poloostrova – španělskou Andalusii. Seznámíme se s prý nejstarším městem na evropském kontinentě – Cádizem. Podíváme se do stále britského Gibraltaru na vyhlídky z jeho skalnatých útesů. Budeme obdivovat krásné dvory (patia) andaluských domů i sílu výrazu tanečníků, kytaristů a zpěváků flamenka. Samozřejmě neopomeneme slavné památky muslimského (maurského) i  pozdějšího mudéjarského období v Seville, Córdobě a Granadě.

↑↑

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

 

ZPĚT DO CESTOVATELSKÝCH POŘADŮ