Currently browsing: marketingové texty

Eventy

Publikováno ve skriptech Marketingová komunikace (kol. autorů). Praha, 2016, kap. 8.5 (s. 103). ISBN 978-80-87839-66-9.   Eventy   Aleš Krejčí   Definice Event je zvláštní událost nebo výjimečný zážitek, jenž je prožíván všemi smyslovými orgány účastníků na určitém místě a slouží jako

Read more

Jiná prostředí B2B komunikace

Publikováno ve skriptech Marketingová komunikace (kol. autorů). Praha, 2016, kap. 12.5 (s. 167-168). ISBN 978-80-87839-66-9.   Jiná prostředí B2B komunikace   Aleš Krejčí   Zaměřme pozornost na prostředí jiná než tržní, v nichž B2B komunikace probíhá také. Jsou to prostředí odborných časopisů,

Read more

Konferenční příspěvek Turisté plní trendů

Příspěvek na výroční konferenci Asociace turistických informačních center ČR, Výstaviště Černá louka, Ostrava, 7. 3. 2014   Turisté plní trendů        PREZENTACE         ZPĚT na články o cestování               

Read more

Nová skripta Marketingová komunikace

Nová skripta Marketingová komunikace   S potěšením oznamujeme, že česká marketingová literatura byla obohacena o učební text Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) Marketingová komunikace, na kterém jsme se autorsky spolupodíleli. Podívejte se na úvodní stránky a obsah nových skript.

Read more

Nové texty na stránce Studentské práce

Studentské práce   Na této stránce jsou prezentovány a průběžně doplňovány vybrané písemné práce posluchačů magisterského studia z předmětu Interkulturní marketing a komunikace, vzniklé na VŠFS Praha za pedagogického vedení A. Krejčího.   ZPĚT   NA ÚVODNÍ STRÁNKU