Rodinné podnikání cestovních kanceláří a agentur 

Tento konferenční příspěvek (zde) se zaměřil na jeden segment family 2cestovního ruchu, konkrétně cestovní kanceláře a agentury (CK/CA) v České republice, a jeho zkušenosti s rodinným podnikáním. Cílem bylo provést úvodní kvalitativní sondu názorů managementu CK/CA na rodinné podnikání, jeho výhody i nevýhody a proces nástupnictví ve firmě. 

  

NA STRÁNKU AKTUALIT

 

NA ÚVODNÍ STRÁNKU