Publikováno na https://celyoturismu.cz/pata-slavi-70-let (vyd. COT group s.r.o.) [7. 7. 2021].

 

70 let asociace PATA

 

Pacific Asia Travel Association (PATA) byla založena v roce 1951 jako nezisková mezinárodní asociace. Je asi nejstarší a rozhodně jednou z nejrenomovanějších asociací ve světovém cestovním ruchu. Bezprostředním impulsem jejího vzniku bylo založení 1952 příprava první konferencevojensko-politického paktu ANZUS (Austrálie, Nový Zéland, USA), který měl být zárukou bezpečnosti a stability poválečného uspořádání v Pacifiku. Američtí zakladatelé asociace PATA si tehdy vytýčili za cíl rozvoj cestování v asijsko-pacifické oblasti. Bylo to v době, kdy zámořské lety tryskovými letouny byly hudbou budoucnosti a popularita Asie a její kultury teprve čekala na impuls v podobě hnutí hippies. Odvážné vizi zakladatelů se dnes lze jen obdivovat. Geograficky je oblast PATA vymezena tak, že jde o území východně od 75° východní délky a západně od 110° západní délky. Jde prakticky o celou polokouli od Indie a Malediv až po západní pobřeží USA a Mexika. Region PATA je kulturně i přírodně tak bohatý a rozmanitý, že zájem turistů stále narůstá, i když krátkodobě se v určitých oblastech může projevit pokles jako důsledek politických změn, ekonomických krizí, živelních pohrom, teroristických útoků, epidemií nemocí … anebo mediálního šumu.

 

pata CMYKCestovní ruch v regionu PATA byl v 50. a 60. letech v plenkách, takže přístup západních členů asociace, především těch amerických, byl spíše paternalistický. Tomu odpovídalo i umístění sídla asociace do San Franciska. V dalších dekádách se postupně asijsko-pacifický trh cestování emancipoval. Místní vlády si začaly uvědomovat význam cestovního ruchu a jeho podpory, vznikaly nové cestovní kanceláře, aerolinie, hotely a další navázané služby. Později se tam začalo rozvíjet i školství cestovního ruchu, které vychovalo první generace manažerů moderního typu. Řada z nich se jako
zástupci logo PATAsvých firem angažovala stále víc i v asociaci PATA. To ruku v ruce s rozvojem infrastruktury i lidských zdrojů v cestovním ruchu regionu PATA nakonec vedlo asociaci k rozhodnutí přemístit své sídlo od roku 1998 do Bangkoku.

 

PATA působí jako katalyzátor rozvoje cestovního ruchu v asijsko-pacifickém regionu. Ve prospěch svých členů i členských zemí a turistických regionů (prostřednictvím národních touristboardů a regionálních destinačních společností) vyvíjí tak bohaté aktivity, že si ji žádná vláda z asijsko-pacifického regionu PATA zač 90 letnedovolí ignorovat. Logo asociace bývá často vidět na významných světových veletrzích cestovního ruchu, kde PATA buduje pro své členy společnou expozici. Jednou z aktivit asociace je výzkumná a analytická činnost, jejíž výsledky jsou publikovány v řadě zpráv a prognóz. Tyto informace bývají věrohodnější než informace shromažďované Světovou organizací cestovního ruchu (WTO Madrid), protože je nedodávají vládní úředníci ministerstev a touristboardů, nýbrž odborníci z univerzit a výzkumných center, kteří jsou blíže praxi cestovního ruchu a nemají potřebu statistická čísla zamlžovat nebo vylepšovat. Mezi další tradiční aktivity patří organizování řady tematických konferencí, veletrhů, workshopů a dalších akcí, oceňování výjimečných osobností a projektů cenou PATA Gold Award, programy pro studenty cestovního ruchu v asijsko-pacifickém regionu atd.

 

Asociace v 21. století rozšířila svou působnost i na problematiku outgoingu (výjezdového cestování) ze zemí Asie a Pacifiku. Díky svým národním sekcím (chapters) je také v úzkém kontaktu s průmyslem cestovního ruchu ve zdrojových zemích incomingu P1090767(příjezdového cestování) do Asie a Pacifiku, především v Evropě a Severní Americe. V roce 1999 byla pro Česko a Slovensko zformována také národní sekce PATA Czechia/Slovakia Chapter, ovšem už před tím se několik tuzemských firem stalo mezinárodními členy a využívalo členských výhod. Sekce pomáhala evropské divizi asociace mj. při organizaci workshopů PATA Sales Mission v Praze v roce 2000 a 2003. Nově definované podmínky existence národních sekcí však tuzemská sekce nebyla schopna splnit a koncem roku 2006 činnost ukončila. Přesto se zástupci českých cestovních kanceláří i nadále účastní některých aktivit PATA, především každoročního veletrhu PATA Travel Mart.

                   

Text: Aleš Krejčí

Foto: PATA, World Trend

 

ZPĚT