Publikováno v časopisu COT Business, 2004, (3), 132. ISSN 1212-4281.cmt-logo
Reportáž z doby, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie. 

 

 

Velmi dlouhý. Velmi dobrý.

 

CMT Stuttgart, 17. – 25. 1. 2004

 

Jen málo veletrhů cestovního ruchu dokáže udržovat termínový model od víkendu do víkendu, tj. 9 dnů trvání, a při tom být i ve všední dny naplněn neumdlévajícím přívalem návštěvníků. Tvrdí-li pořadatelé stuttgartského veletrhu CMT (Caravan-Motor-Touristik), že se na nabídku 1400 vystavovatelů z 81 zemí přišlo opět podívat 200 tisíc lidí, není důvod jim nevěřit.

cmt-stuttgart-2

Jak je možné dosáhnout takových výsledků? Několik hal výstaviště je zaplněno mobilhomy, karavany a přívěsy všech velikostí. Není tajemstvím, že Němci zajišťují 60 % z evropské produkce a odbytu právě této komodity, tedy karavanů a kempinkového vybavení. Harmonogram je zpestřen několika dalšími paralelními výstavami, které mají kratší trvání v rámci veletrhu CMT. Otevírací víkend veletrhu CMT lákal návštěvníky výstavou Fahrrad und Erlebnis Reisen, tedy nabídkou cykloturistiky a sportovních aktivit v přírodě. Závěr veletržního týdne (čtvrtek až neděle) byl rozšířen výstavami Golf und Wellness Reisen a Kreuzfahrt und Schiffs Reisen, čili představil vybavení a cesty za golfem i relaxací, výletní plavby, pronájmy jachet a hausbótů a všeho, co k tomu patří. Nezapomeňme na vystavené vozy formule 1 a další podobné exponáty – jsme přece ve městě Mercedesu. Kvalitní management akce a masivní propagace na veřejnosti, dlouholetá tradice veletrhu, kupní síla spolkové země Bádensko-Württembersko a koneckonců i středně velký a nehektický Stuttgart – to všechno dohromady dělá z veletrhu CMT jednu z nejpříjemnějších akcí cestovního ruchu v Evropě.

 

Deset přistupujících zemí

Desítka nováčků EU byla letos jedním z nosných témat veletrhu CMT. V předvečer otevření veletrhu 16.1. se konal kulatý stůl ministrů cestovního ruchu přistupujících zemí. Jestliže z ostatních devíti zemí přijeli náměstci ministrů a státní tajemníci pro cestovní ruch, z pouze z Česka přijel ministr, odpovídající za cestovní ruch. Ministr P. Němec navíc jako jediný vystoupil s proslovem v němčině.

Do programu devíti dnů veletrhu se skupina přistupujících zemí rozložila i svými „národními dny“. Každá země měla celý den k dispozici stánek ve vstupní rotundě výstaviště. Během národního dne ČR ve čtvrtek 22.1. se zde představila moravská cimbálovka, malérečka kraslic z jižních Čech i kolekce prospektů státní agentury CzechTourismus. Následující pátek byl národním dnem Slovenska a na programu bylo folklorní vystoupení, losování tomboly a ochutnávka slovenské gastronomie. Další živá vystoupení se odehrávala přímo ve výstavní hale 5 na otevřené scéně, obklopené národními stánky Slovinska, Polska, Maďarska, Česka a Slovenska.

Ve dnech 20.-21.1. proběhl v kongresovém centru výstaviště Travelmarket, pracovní workshop, který každý den představil polovinu z oné desítky nováčků zájemcům z německých cestovních kanceláří. Workshop byl dost slabě navštíven a byl možná jediným momentem veletrhu, který se organizátorům tak úplně nepovedl.

cmt-stuttgart-3

 

Rušný úl v hale číslo 5

Ředitele zastoupení agentury CzechTourism v Mnichově Vladimíra Fučíka jsme se zeptali na veletržní účast ČR v Německu a činnost CzechTourismu na tomto trhu. „Agentura CzechTourism už dříve oznámila, že na ITB v Berlíně nedošlo k dohodě ve věci lepšího umístění stánků zemí středo-východní Evropy a že se letošního ITB s národním stánkem nezúčastní. Ušetřené finanční prostředky rozdělila na některé jiné důležité veletrhy, mj. CMT Stuttgart, a tím umožnila účast více regionům České republiky. Tento záměr se plně vydařil a na CMT jsou v českém stánku zastoupeny všechny kraje republiky! Paradoxně chyběl pouze kraj Praha, který chodívá na veletrhy se samostatnou expozicí. Avšak zdá se, že absence Prahy návštěvníkům příliš nevadí. Publikum německých veletrhů bývá dost informované a mnohdy se na vystavovatele obrací s velice detailními dotazy. Navíc návštěvníci veletrh CMT plně zrcadlí známou skutečnost, že většina incomingu z Německa do Česka je tvořena individuálními turisty, nikoliv prostřednictvím cestovních kanceláří.“

Profil veletrhu CMT a struktura návštěvníků se plně odrážela i na nabídce českého stánku. Polovinu národní expozice tvořila nabídka krajů, regionů a měst, druhou polovinu národního stánku tvořily výstavní sektory lázní a lázeňských zařízení západních Čech. Jedinou cestovní kanceláří byla frankfurtská pobočka Čedoku. Oživením stánku bylo kolo štěstí s drobnými suvenýry pro početné publikum. Novou podobu národního stánku, kterou nyní vídáme i na domácích veletrzích, realizovala firma Al-systém. Pro veletrh roztažený do 9 dnů je samozřejmě nutné vytvořit prostornější zázemí a pestřejší catering než u kratších akcí, kde se vystavovatelé musí často uskrovnit. I v tomto směru mezi českými vystavovateli vládla spokojenost, jejím hlavním zdrojem však byl opravdu nikdy nevysychající dav návštěvníků, tedy něco, o čem se českým vystavovatelům na ITB Berlín jen mohlo zdát.

cmt-stuttgart

 

Nadmíru spokojené i Slovensko

Slovensko uspořádalo 18.1. tiskovou konferenci. Beata Lukáčová ze Slovenské agentúry pre cestovný ruch vyjádřila velkou spokojenost nejen z této mediální prezentace „v níž se zúročují kontakty z novinářské infocesty a vytvářejí se nové a dlouhodobé vztahy“, ale i s průběhem celého veletrhu. Ve slovenském stánku se propagovaly především lázně, regiony a ubytovací kapacity (hotely Sorea).

 

Perlička a skutečná perla

Na každém německém veletrhu nacházím mezi domácími stánky různé kuriozity, vztahující se k českým místům nebo československé historii a kultuře. Například Švejkovu hospodu v Berlíně. Tentokrát mě zaujal prospekt čtyřhvězdičkového hotelu Smetana z Drážďan s restaurací Zlatá Praha.

Na závěr si neodpustím jednu místní turistickou novinku, která však svým významem přesahuje lokální, ba dokonce i německý rozměr. Württemberský vévoda Eberhard Ludwig založil roku 1704 jako výraz moci svého rodu německé Versailles, zvané Ludwigsburg. Rozsáhlý komplex zámku a zahrad leží pár kilometrů od dnešního Stuttgartu a patří mezi největší barokní areály Evropy. Kromě stálých expozic se interiéry zámku využívají pro nejrůznější reprezentační a státnické akce. V průběhu letošního roku 300. výročí založení Ludwigsburgu bude otevřena řada nových i nově instalovaných expozic, zahrnujících například historický průřez výroby porcelánu v Ludwigsburgu, muzeum módy anebo bohatě zdobené vévodské apartmány, v nichž nyní finišují restaurátorské práce. K výročí je připravena spousta doprovodných aktivit (www.barockerlebnis-ludwigsburg.de).

 

Ze Stuttgartu Aleš Krejčí

Foto: Messe Stuttgart

 

ZPĚT