Podpora prodeje a přímý marketingobálka Výzvy marketingu
v nízkonákladovém režimu

Článek se věnuje těm metodám marketingové komunikace, které pomáhají budovat adresní databáze zákazníků (nástroje podpory prodeje) a které je využívají (přímý marketing). Upozorňuje na nejnovější změny v charakteru konkurenčního prostředí a nové aspekty v marketingových strategiích v období vleklé hospodářské stagnace či krize. Text byl publikován ve sborníku Výzvy marketingu v současné krizi, 2013.

Celý text článku

 

ZPĚT